Pomoce dydaktyczne

News Flash

Open Panel

Egzamin dyplomowy w dniu 29.06.2016 r.tj. środa
rozpoczęcie godz. 09.30   sala nr B110 w budynku B

Studia Stacjonarne Inżynierskie I-go stopnia

na Kierunku: TRANSPORT
Specjalność: Inżynieria Maszyn Budowlanych i Systemów Transportu Przemysłowego

Skład Komisji Egzaminacyjnej oraz godzina egzaminu

 

L.p. Dyplomant Godzina
egzaminu
Przewodniczący
Komisji
Promotor Recenzent Członek
Komisji
1. Bartosz Zapalski 10.00 - 10.30

Dr hab. inż.

Grzegorz Tora

Dr inż.

Janusz Pobędza

Dr hab. inż.

Andrzej Sobczyk, prof.PK

Dr inż.

Maciej Krasiński

2. Konrad Miernik 09.30.- 10.00

Dr hab. inż.

Grzegorz Tora

Dr inż.

Marek Szczybura

Dr inż.
Zygmunt Dziechciowski

Dr inż.

Maciej Krasiński

3. Marcin Kulig 10.30. - 11.00

Dr hab. inż.

Grzegorz Tora

Dr inż.

Agnieszka Bondyra

Dr inż.

Maciej Krasiński

Dr inż.

Piotr Kucybała

 

 

 

Egzamin dyplomowy w dniu 29.06.2016r.tj. środa
rozpoczęcie godz. 09.30   sala nr B112 w budynku B

Studia Stacjonarne Inżynierskie I-go stopnia

na Kierunku: AUTOMATYKA i ROBOTYKA
Specjalność: Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

Skład Komisji Egzaminacyjnej oraz godzina egzaminu

 

L.p. Dyplomant Godziny
egzaminu
Przewodniczący
Komisji
Promotor Recenzent Członek
Komisji
1. Piotr Seweryn

10.00 – 10.30

Sala B112

Dr hab. inż.

Andrzej Sobczyk,

prof. PK

Dr inż.

Ryszard Kantor

Prof. dr hab. Inż.

Piotr Cyklis

Dr inż.

Piotr Kucybała

2. Piotr Wincenciak

09.30 – 10.00

Sala B112

Dr hab. inż.

Andrzej Sobczyk,

prof. PK

Dr hab. inż.

Jan Duda, prof. PK

Dr inż.

Łukasz Gola

Dr inż.

Piotr Kucybała

3. Michał Błasiak

10.30 – 11.00

Sala B112

Dr hab. inż.

Andrzej Sobczyk,

prof. PK

Dr inż.

Andrzej Czerwiński

Dr inż.

Zygmunt Dziechciowski

Dr inż.

Piotr Kucybała

4. Szymon Targ

11.00 – 11.30

Sala B112

Dr hab. inż.

Andrzej Sobczyk,

prof. PK

Dr inż.

Tomasz Nabagło

Dr inż.

Michał Maniowski

Dr inż.

Piotr Kucybała

 

 

Egzamin dyplomowy w dniu 29.06.2016r.tj. środa
rozpoczęcie godz. 09.30   sala nr B 110 i B112 w budynku B

Studia Stacjonarne Magisterskie II-go stopnia

na Kierunku: AUTOMATYKA i ROBOTYKA
Specjalność:
Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń,

Skład Komisji Egzaminacyjnej oraz godzina egzaminu

 

L.p. Dyplomant Godzina
egzaminu
Przewodniczący
Komisji
Promotor Recenzent Członek
Komisji
1.

Inż.

Krzysztof Stasiak

12.30 – 13.00

Sala 112

Dr hab. inż.

Andrzej Sobczyk, prof. PK

Dr inż.

Krzysztof Krupa

Dr inż.

Krzysztof Wójcik

Dr inż.

Piotr Kucybała

 

Egzamin dyplomowy w dniu 29.06.2016r.tj. środa
rozpoczęcie godz. 09.30   sala nr B 110 i B112 w budynku B

Studia Niestacjonarne Inżynierskie I-go stopnia

na Kierunku: AUTOMATYKA i ROBOTYKA
Specjalność: Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń,

Skład Komisji Egzaminacyjnej oraz godzina egzaminu

 

L.p. Dyplomant Godzina
egzaminu
Przewodniczący
Komisji
Promotor Recenzent Członek
Komisji
1. Bartosz Kutek

13.00 – 13.30

Sala B112

Dr hab. inż.

Andrzej Sobczyk, prof.PK

Dr inż.

Marcin Noga

Dr inż.

Zdzisław Juda

Dr inż.

Piotr Kucybała

2. Andrzej Węc

13.30. – 14.00

Sala B112

Dr hab. inż.

Andrzej Sobczyk, prof.PK

Dr inż.

Adam Słota

Dr inż.

Krzysztof Wójcik

Dr inż.

Piotr Kucybała

3. Rafał Czekaj

12.00 – 12.30

Sala B112

Dr hab. inż.

Andrzej Sobczyk, prof.PK

Dr inż.

Grzegorz Struzikiewicz

Dr inż.
Łukasz Ślusarczyk

Dr inż.

Piotr Kucybała

4. Michał Sporszil

12.00 – 12.30

Sala B110

Dr hab. inż.

Marek Barski, prof.PK

Dr inż.

Janusz Pobędza

Dr inż.

Piotr Kucybała

Dr inż.

Maciej Krasiński

5. Marcin Purtak

14.00 – 14.30

Sala B112

Dr hab. inż.

Andrzej Sobczyk, prof.PK

Dr inż.

Adam Słota

Dr inż.

Krzysztof Wójcik

Dr inż.

Piotr Kucybała

6. Marcin Kwiatkowski

14.30 - 15.00

Sala B110

Dr hab. inż.

Marek Barski, prof.PK

Dr hab. inż.

Andrzej Sobczyk

Dr inż

Piotr Kucybała

Dr inż.

Maciej Krasiński

7. Tomasz Wiśniewski

11.30 – 12.00

Sala B112

Dr hab. inż.

Andrzej Sobczyk, prof.PK

Dr inż.

Tomasz Nabagło

Dr inż.

Rafał Petryniak

Dr inż.

Piotr Kucybała

8. Krzysztof Chodakowski

13.00 - 13.30

Sala B110

Dr hab. inż.

Marek Barski, prof.PK

Dr inż.

Krzysztof Krupa

Dr inż.

Krzysztof Wójcik

Dr inż.

Maciej Krasiński

9. Artur Sromek

12.30. - 13.00

Sala B110

Dr hab. inż.

Marek Barski, prof.PK

Dr inż.

Janusz Pobędza

Dr inż.

Artur Gawlik

Dr inż.

Maciej Krasiński

10. Maciej Maczuga

11.30 – 12.00

Sala B110

Dr hab. inż.

Marek Barski, prof.PK

Dr inż.

Agnieszka Bondyra

Dr inż.

Paweł Romanowicz

Dr inż.

Maciej Krasiński

11. Adam Lipowiecki

11.00 – 11.30

Sala B110

Dr hab. inż.

Marek Barski, prof.PK

Dr inż.

Agnieszka Bondyra

Dr inż.

Maciej Krasiński

Dr inż.

Piotr Kucybała

 

 
 

Login Form