Archiwum prac dyplomowych

News Flash

Open Panel
Archiwalne prace dyplomowe - studia stacjonarne

2015

Lp.  Nazwisko i imię
 Studenta
 Specjalność  Promotor  Temat
1 Adamski Bartosz Stefan SiMMiU Wójcik Krzysztof Edward Budowa i testowanie układu do detekcji drgań teleskopu astronomicznego.
2 Biegun Marta Patrycja SiMMiU Gola Łukasz Jerzy Wspomagane komputerowo opracowanie instrukcji montażu gwintownicy pneumatycznej.
3 Chochół Maciej Jakub SiMMiU Lisowski Edward Projekt formy wtryskowej do produkcji ramowych kołków rozporowych.
4 Ćwik Tomasz Jan SiMMiU Krupa Krzysztof Marian Projekt i wykonanie stanowiska CNC do obróbki skrawaniem.
5 Gawełczyk Jakub SiMMiU Krupa Krzysztof Marian Mikroprocesorowy system sterowania wentylacją w obiektach budowlanych.
6 Janik Piotr Jakub SiMMiU Słodki Bogdan Józef Analiza budowy głowicy tokarki CNC z napędzanymi narzędziami.
7 Juśko Sebastian Marcin SiMMiU Maniowski Michał Dariusz Model opony uwzględniający efekty termodynamiczne.
8 Kida Mateusz SiMMiU Pobożniak Janusz Józef Sterowanie ruchem robota z wykorzystaniem sensora Kinect.
9 Knapik Anna Patrycja SiMMiU Góra Marta Wyznaczenie pozycji manipulatora o strukturze szeregowej.
10 Kozaczek Rafał Jan SiMMiU Pobędza Janusz Piotr Układ sterowania przechyłem hydraulicznej platformy mobilnej.
11 Krawczyk Krystian  SiMMiU Pobędza Janusz Piotr Układ sterowania hydrostatycznego napędu mechanizmu jazdy pojazdu terenowego.
12 Łuszczek Mateusz Sebastian SiMMiU Tutaj Józef Adam Elektroniczny system monitoringu położenia obiektu ruchomego.
13 Maziarz Mateusz Wojciech SiMMiU Sobczyk Andrzej Stanisław Wyznaczenie wybranych charakterystyk sprawności silników hydraulicznych.
14 Męka Bartłomiej Tomasz SiMMiU Maniowski Michał Dariusz Symulacja układu przeciwblokującego kół(ABS) przy hamowaniu samochodu.
15 Mich Daniel SiMMiU Sobczyk Andrzej Stanisław Wyznaczenie charakterystyk wybranych zaworów hydraulicznych.
16 Miętkiewicz Karol Cezary SiMMiU Maniowski Michał Dariusz Badanie ruchu pojazdu dwukołowego typu Segway.
17 Mroczek Dawid  SiMMiU Słota Adam Robot mobilny z klocków LEGO MINDSTORMS programowany w LabVIEW.
18 Myszogląd Piotr Wincenty SiMMiU Sobczyk Andrzej Stanisław Badanie synchronizatora prędkości oraz sprawności siłowników hydraulicznych.
19 Odroń Dominik Piotr SiMMiU Chwastek Stefan Sławomir Układ sterowania osobowym podnośnikiem hydraulicznym z funkcją poziomowania kabiny (Working Model-Matlab).
20 Owsianka Marek  SiMMiU Sobczyk Andrzej Stanisław Wyznaczenie charakterystyk statycznych i dynamicznych rozdzielaczy sterowanych elektromagnetycznie.
21 Pajor Grzegorz Tomasz SiMMiU Prącik Michał Antoni Problem syntezy przebiegu czasowego z widma zadanego w dziedzinie częstotliwości.
22 Pietrulewicz Katarzyna SiMMiU Juda Zdzisław Krzysztof System sterowania przenośnej jednostki chłodzącej C02.
23 Bałaziński Nikodem Paweł SiUT Cichocki Wiesław Jan Projekt kolejki linowej dla Miasta Krakowa - Odcinek: AkademikiPK-Wydział Mechaniczny PK.
24 Basiaga Mateusz Jakub SiUT Chwastek Stefan Sławomir Badanie właściwości pneumatycznego zaworu redukcyjnego i przystosowanie stanowiska pomiarowego do zdalnego sterowania.
25 Bogucki Maciej  SiUT Kucybała Piotr Uszkodzenia pomp wyporowych
26 Cieślik Krzysztof  SiUT Kucybała Piotr System sterowania manipulatora o dwóch stopniach swobody napędzanego siłową hydrauliką wodną.
27 Dudek Tomasz Grzegorz SiUT Dziechciowski Zygmunt Badania parametrów akustycznych kabiny spycharki Dressta TD25G.
28 Habaj Dominik Wojciech SiUT Dziechciowski Zygmunt Określenie wybranych parametrów elementów systemu poczty pneumatycznej.
29 Haluch Mikołaj Przemysław SiUT Kucybała Piotr Budowa stanowiska do identyfikacji parametrów roboczych silnika łopatkowego zasilania wodnym czynnikiem roboczym.
30 Hujdus Szymon Filip SiUT Sikoń Marek Ryszard Analiza pracy czujnika do bezkontaktowego pomiaru ciśnienia z uwzględnieniem materiału na okna pomiarowe.
31 Janicki Maciej Jakub SiUT Dziechciowski Zygmunt Ocena pola akustycznego w kabinie maszyny roboczej dla różnych metod badania.
32 Klasa Jakub Karol SiUT Cichocki Wiesław Jan Projekt systemu pomiarowego do badania stanu technicznego lin dźwigu GEN-2.
33 Knych Sebastian  SiUT Bondyra Agnieszka Patrycja Zastosowanie skanera 3D do analizy geometrii na przykładzie wybranych elementów konstrucyjnych pompy hydraulicznej.
34 Kruczek Sylwester Mariusz SiUT Bondyra Agnieszka Patrycja Analiza geometryczna możliwości zastosowania rury PCV typu SN-2 jako elementu poczty pneumatycznej przy użyciu sanowania 3D.
35 Krzus Marek  SiUT Bondyra Agnieszka Patrycja Zastosowanie inżynierii odwrotnej w procesie rekonstrukcji kół zębatych z wykorzystaniem metod optycznych.
36 Kubik Rafał Radosław SiUT Sanecki Henryk Adam Wpływ uregulowań normatywnych TSI i EN na niezawodność tzw. Zgarniacza przeszków pociągu szybkobieżnego.
37 Kunzek Krzysztof Henryk SiUT Maniowski Michał Dariusz badania samopowracalności do jazdy na wprost samochodu terenowego Toyota LJ70 (KK).
38 Nowak Szymon Piotr SiUT Cichocki Wiesław Jan Projekt i budowa stanowiska do badania lin płaskich GEN-2.
39 Obłoza Wojciech Jan SiUT Bondyra Agnieszka Patrycja Walidacja modelowania numerycznego MES zginania struktur cienkościennych za pomocą skanowania 3D.
40 Podulka Bartłomiej Kamil SiUT Pobędza Janusz Piotr Ocena cyklu obciążenia maszyny transportowej.
41 Puzio Łukasz Andrzej SiUT Sanecki Henryk Adam Układ napędowy automatycznego wielopoziomowego parkingu samochodowego.
42 Siwiak Szymon Jan SiUT Sanecki Henryk Adam Konstrukcja wsporcza automatycznego wielopoziomowego parkingu samochodowego.
43 Stec Adrian Szymon SiUT Kucybała Piotr Projekt taśmowego podnośnika spawalniczego.
44 Stec Karolina Kinga SiUT Czerwiński Andrzej Piotr Analiza właściwości akustycznych kabiny ciągnika siodłowego.
45 Wiklik Wojciech Piotr SiUT Szczybura Marek Józef Studium do projektu stanowiska, do badań łożysk tocznych.
46 Zwirecki Ernest Krystian SiUT Augustyn Marcin Jan Projekt i budowa obrotnicy wraz z mechanizmem obrodu modelu żurawia wieżowego teleskopowego przeznaczonego do badań stateczności.
47 Adamaszek Bartłomiej Mateusz SiMMiU Zębala Wojciech Bogusław Zastosowanie systemów CAD/CAM do modelowania, projektowania i wykonania elementów o skomplikowanym kształcie.
48 Bartyzel Grzegorz Wojciech SiMMiU Zębala Wojciech Bogusław Zastosowanie systemów CAD/CAM do modelowania i projektowania przedmiotów cienkościennych.
49 Bator Barbara  SiMMiU Sobczyk Andrzej Stanisław Aplikacja dla urządzeń mobilnych opartych na systemie Android do bezprzewodowej komunikacji i wymiany danych z PLC.
50 Biesiada Paulina Bogusława SiMMiU Karbowski Krzysztof Opracowanie systemu kontroli wizyjnej z wykorzystaniem oprogramowania Labview.
51 Biskup Kamil  SiMMiU Pobożniak Janusz Józef Otwarty układ sterowania CNC do obsługi programów w standardzie STEP-NC.
52 Chajduga Aneta  SiMMiU Ryniewicz Andrzej Roman Ocena możliwości automatyzacji pomiarów współrzędnościowych w aplikacjach medycznych.
53 Dziedzic Jacek  SiMMiU Cichocki Wiesław Jan Budowa i oprogramowanie układu sterowania modelem transportera pionowego.
54 Gancarczyk Joanna  SiMMiU Cichocki Wiesław Jan Systemy bezpieczeństwa w sterowaniu dźwigów elektrycznych.
55 Jasiński Jarosław Jerzy SiMMiU Zając Jerzy Wiesław Rozproszony system mikroprocesorowy złożony z jednolitych madułów. Problem konfiguracji i rekonfiguracji.
56 Kowalczyk Iwona Lucyna SiMMiU Kowalczyk Małgorzata Przykład zastosowania kamery termowizyjnej do diagnostyki obrabiarek.
57 Kozłowski Igor Piotr SiMMiU Dziechciowski Zygmunt Budowa i badania laboratoryjnego modelu poczty pneumatycznej z autonomicznym systemem sterowania.
58 Kuchniak Magdalena Anna SiMMiU Augustyn Marcin Jan Projekt i budowa wagi tensometrycznej do pomiaru nacisków na podporach modelu żurawia wieżowego teleskopowego przeznaczonego do badań stateczności.
59 Kućmierz Dariusz  SiMMiU Pobędza Janusz Piotr Układ pomiarowy dla osprzętu koparki z przetwornikami MEMS.
60 Nowak Przemysław Krzysztof SiMMiU Szymczak Antoni Jan Sterowanie ruchem kolejowym na stacji Kraków- Płaszów.
61 Rudek Krzysztof Stanisław SiMMiU Kantor Ryszard Zbigniew Algorytm prognozująco-sterujący układem z wyparną wieżą chłodniczą z wykorzystaniem sterownika PLC.
62 Żmuda Andrzej  SiMMiU Kantor Ryszard Zbigniew System informatyczny do sterowania i nadzoru pracy hybrydowego sorpcyjno-spręzarkowego systemu chłodniczego.
63 Czyrek Jacek Paweł SiMMiU Pobędza Janusz Piotr Układ lokalizacji urządzenia mobilnego.
64 Krzemień Alicja Maria SiMMiU Maniowski Michał Dariusz Modelowanie ruchu elektrycznego wózka inwalidzkiego z napędem kół tylnych.
65 Sochacki Dominik Stanisław SiMMiU Tora Grzegorz Józef System napełniania oparty na mechaniźmie prostowodu przybliżonego.
66 Waśko Piotr Mateusz SiMMiU Tora Grzegorz Józef Układ sterowania antywahaniowego suwnicy.
67 Kaczkowski Jakub SiMMiU Maniowski Michał Dariusz Projekt chwytaka do manipulatora dydaktycznego JCK.
68 Cieślik Damian Andrzej SiMMiU Maniowski Michał Dariusz Projekt systemu sterowania robotem JCK.
69 Wolak Łukasz Andrzej SiMMiU Niżankowski Czesław Jacek Zautomatyzowane systemy nadzorowania pracy szlifierek do obróbki w warunkach HSG.
70 Górnisiewicz Kamil Krzysztof SiMMiU Bondyra Agnieszka Patrycja Zastosowanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu sprzęgła kłowego elastycznego.
71 Nowak Wojciech SiUT Skrzyniowski Andrzej Piotr Oleje i smary w eksploatacji pojazdów.
72 Maj Dominik Stanisław SiUT Sanecki Henryk Adam Projekt ramy wózka wykonanej z wysokowytrzymałościowej stali UHS.
73 Biga Arkadiusz Adam SiUT Ryś Jan Szymon Projekt bębnowego hamulca mechanizmu podnoszenia suwnicy.
74 Maxime Boudry   Szybiński Bogdan Artur Numerical analysis of crenes using the finite element method.
75 Chiristian Cid Delgado   Barski Marek Andrzej Project of worm gear.
 
 
Archiwalne prace dyplomowe - studia stacjonarne

2014

Lp. Nazwisko i imię
Studenta
Specjalność Promotor Temat
1 Adamaszek Bartłomiej Mateusz SiMMiU Zębala Wojciech Bogusław Zastosowanie systemów CAD/CAM do modelowania, projektowania i wykonania elementu o skomplikowanym kształcie.
2 Banaś Krzysztof SiMMiU Kucybała Piotr Model sterowania dodatnią temperaturą w komorze termoklimatycznej.
3 Bartyzel Grzegorz Wojciech SiMMiU Maniowski Michał Dariusz Modelowanie ruchu czterokołowego wózka inwalidzkiego.
4 Bator Barbara SiMMiU Małopolski Waldemar Paweł Analiza efektywności metod sterowania spaletyzowaną linią transportową.
5 Biesiada Paulina Bogusława SiMMiU Krenich Stanisław Piotr Opracowanie systemu bezpieczeństwa z wykorzystaniemkomponentów laserowych oraz sterownika Flexi Soft dla gniazda robotów Fanue S 420F.
6 Bilny Bartosz Piotr SiMMiU Słodki Bogdan Józef Obróbka wiórowa HSM.
7 Biskup Kamil SiMMiU Kowalski Marek Stanisław Opracowanie procedury oceny dokładności zautomatyzowanych pomiarów kształtu elementów kołowo-symetrycznych. 
8 Bundyra Piotr Tomasz SiMMiU Sobczyk Andrzej Stanisław Przegląd hybrydowych hydraulicznych układów napędowych w maszynach mobilnych i pojazdach.
9 Byczyński Wiktor SiMMiU Tutaj Józef Adam Układ mechatroniczny realizujący automatyczne przełączenie konfiguracji uzwojenia bezszcotkowego silnika prądu stałego. 
10 Dyngosz Damian SiMMiU Słota Adam Mikroprocesorowy układ sterowania manipulatora o 3 stopniach swobody.
11 Dzianach Łukasz SiMMiU Tutaj Józef Adam Projekt układu napedowego silnika pradu stałego małej mocy ze sterowaniem mikroprocesowym. 
12 Gargas Daniel Stanisław SiMMiU Słota Adam Projekt i wykonanie części mechanicznej manipulatora o 3 stopniach swobody.
13 Golec Mateusz SiMMiU Słodki Bogdan Józef Projekt systemu sterowania linii technologicznej kontroli jakości obręczy aluminiowych.
14 Janik Mateusz Szymon SiMMiU Ryniewicz Andrzej Roman Automatyzacja pomiaru, modelowanie geometrii główki stawu bio.
15 Jasiński Rafał Jakub SiMMiU Słodki Bogdan Józef Zastosowanie programu CATIA V5 do modelowania wieloostrzowej, płytki tokarskiej.
16 Koza Marcin Mikołaj SiMMiU Prącik Michał Antoni Bezprzewodowe układy pomiarowe monitorowania, nadzoru i kontroli dostępu.
17 Leszczyński Grzegorz Marek SiMMiU Prącik Michał Antoni Identyfikaja wybranych układów zbierania energii wolnodostępnej w celu zasilania czujników bezprzewodowych.
18 Łapaj Emil Przemysław SiMMiU Słodki Bogdan Józef Obróbka ubytkowa materiałów kompozytowych.
19 Magdziak Piotr SiMMiU Maniowski Michał Dariusz Modelowanie ruchu pojazdu dwukołowego typu SEGWY.
20 Nowak Przemysław Krzysztof SiMMiU Szymczak Antoni Jan Sterowanie ruchem kolejowym na stacji Kraków-Płaszów.
21 Płatek Wojciech Sebastian SiMMiU Słota Adam Projekt i budowa drukarki 3D.
22 Rudek Krzysztof Stanisław SiMMiU Małopolski Waldemar Paweł Projekt segmentu speletyzowanej linii transportowej.
23 Serafin Karolina Maria SiMMiU Małopolski Waldemar Paweł Zastosowanie programu ARENA do modelowania i symulacji procesów ciągłych na wybranym przykładzie. 
24 Sędzicka Anastazja SiMMiU Małopolski Waldemar Paweł Projekt automatycznie opróżnianego kosza kosiarki.
25 Sieradzki Jacek SiMMiU Struzikiewicz Grzegorz Krzysztof Zastosowanie kamery(and high-speed) termowizyjnej i szybkoklatkowej w diagnostyce frezarek CNC.
26 Skrudlik Mateusz Piotr SiMMiU Chwastek Stefan Sławomir Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego do demonstracji działania układów przeciwporażeniowych o obniżonym napięciu z seperacją galwaniczną od sieci.
27 Staniszewska Joanna SiMMiU Góra Marta Kalibracja manipulatora o strukturze szeregowej.
28 Szafrański Tomasz SiMMiU Szymczak Antoni Jan Projekt automatyzacji procesu produkcji mleka spożywczego.
29 Świder Piotr SiMMiU Szybalski Krzysztof Stanisław Kopcepcja układu sterowania hydrostatycznego napędu jazdy.
30 Tuteja Michał Jerzy SiMMiU Sobczyk Andrzej Stanisław Model regulacji połozenia siłownika w układzie zawieszenia platformy mobilnej.
31 Walczak Roksana Martyna SiMMiU Góra Marta Badanie przestrzeni roboczej i osobliwości manipulatorów szeregowych.
32 Wróbel Marcin Sebastian SiMMiU Pobędza Janusz Piotr Projekt układu wózka elektrycznego z podatnym obciążeniem.
33 Żak Konrad Karol SiMMiU Małopolski Waldemar Paweł Koncepcja układu kierowania ruchem automatycznej kosiarki.
34 Flis Krzysztof Marek SiUT Pobędza Janusz Piotr Projekt modelu silnika pneumatycznego.
35 Halicki Jędrzej Franciszek SiUT Pobędza Janusz Piotr Projekt ramy i zawieszenia pojazdu z napędem pneumatycznym.
36 Konopko Krzysztof SiUT Łaczek Stanisław Numeryczna analiza wytrzymałóściowa połączeń sworzeniowych.
37 Kozłowski Igor Piotr SiUT Dziechciowski Zygmunt Projekt modernizacji laboratoryjnego systemu poczty pneumatycznej.
38 Koźlak Sebastian Jacek SiUT Dziechciowski Zygmunt Metodyka oceny właściwości akustycznych kabiny maszyny roboczej.
39 Kuchniak Magdalena Anna SiUT Dziechciowski Zygmunt Badania własciwości akustycznych wnętrza kabin wybranych maszyn roboczych.
40 Michalski Marcin Michał SiUT Młynarski Stanisław Jan Analiza niezawodnościowa wybranych maszyn wykorzystywanych do budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu.
41 Skąpski Krzysztof Piotr SiUT Augustyn Marcin Jan Nowe rozwiązanie konstrukcyjne wirnika turbiny wiatrowej VAWT.
42 Stasiak Krzysztof Jerzy SiUT Cichocki Wiesław Jan Współczesne układy napędowe dźwigów osobowych GEN2-projekt i budowa stanowiska dydaktycznego.
43 Wilusz Paweł Marcin SiUT Cichocki Wiesław Jan Napędy w mechanizmach drzwi kabinowych i szybowych dźwigów.
44 Zborowski Jakub Damian SiUT Augustyn Marcin Jan Wpływ wiatru na podest ruchomy przejezdny (z mechanizmem nożycowym) w warunkach pracy.
45 Żabiński Maciej Filip SiUT Cichocki Wiesław Jan Ograniczniki prędkości dźwigów osobowych-projekt i budowa stanowiska.
46 Działo Bogusław Stanisław SiMMiU Małopolski Waldemar Paweł Zastosowanie platformy systemowej wonderwake dla sterowania realizacji produkcji na przykładzie nakrętek koronkowych.
47 Gabryś Michał Marian SiMMiU Chwastek Stefan Sławomir Stabilizacja położenia łyżki ładowarki kołowej w trakcie przejazdu przez nierówności.
48 Guzik Michał Adam SiMMiU Tutaj Józef Adam Symulacje komputerowe i badania doświadczalne wybranych układów sterowania silnika prądu stałego.
49 Kania Łukasz SiMMiU Kucybała Piotr Właściwości przekładni hydrostatycznej stosowanej do napędu jazdy.
50 Łyko Patryk Mikołaj SiMMiU Sobczyk Andrzej Stanisław Przekładnia hydrostatyczna z układem odzysku energii.
51 Martyka Daniel Paweł SiMMiU Maniowski Michał Dariusz Analiza kinematyczna robota ABB IRB 1600.
52 Przybyło Mateusz Adam SiMMiU Krenich Stanisław Piotr Identyfikacja komend sterujących przy pomocy algorytmu nieliniowej transformacji czasowej (DTW).
53 Sokolovskyi Oleksii SiMMiU Tutaj Józef Adam Mikrokontroler jako sterownik układu alarmowego.
54 Talarek Krzysztof SiMMiU Łaczek Stanisław Analiza wytrzymałościowa siłowników hydraulicznych w systemie ANSYS WORKB ENCH.
55 Walczak Łukasz SiMMiU Tutaj Józef Adam Sterowanie tempereturą w inteligentnym budynku temperature control in.
56 Zając Krystian Krzysztof SiMMiU Sobczyk Andrzej Stanisław Sterowanie manipulatorem hydraulicznym za pomoca aplikacji w systemie ANDROID.
57 Krówka Marcin SiMMiU Michałowski Stanisław Zastosowanie wody jako cieczy roboczej w układach hyddraulicznych.
58 Krupa Robert SiMMiU Chwastek Stefan Sławomir System monitorowania obciążenia i położenia osprzętu roboczego koparki podsiebiernej.
59 Kalinowski Krzysztof SiMMiU Kucybała Piotr Projekt systemu automatyki budynkowej.
60 Czerwiński Marcin Józef SiMMiU Tutaj Józef Adam Projekt i realizacja systemu zabezpieczającego instalację chłodniczą przed skropleniem wilgoci.
61 Rucki Bartłomiej Daniel SiMMiU Pobędza Janusz Piotr Projekt systemu lokalizacji robota mobilnego.
62 Kastelik Paweł Julian SiMMiU Tora Grzegorz Józef Okreslenie kinematycznych parametrów ruchu maszyn z wykorzystaniem układu akcelerometrów.
63 Ciszkiewicz Adam Piotr SiMMiU Knapczyk Józef Analiza przemieszczeń i obciążeń w stawie kolanowym człowieka.
64 Bieniaś Marcin Kamil SiMMiU Łaczek Stanisław Budowa, sterowanie oraz analiza wytrzymałościowa MES-ANSYS platformy załadowczej samochodowej.
65 Poddubiuk Michał Marcin SiMMiU Karpiuk Michał Wykorzystanie systemu 3D CAD oraz środowiska programistycznego Lab View do budowy wirtualnego manipulatora typu SCARA.
66 Juszczyk Bartłomiej Adam SiMMiU Karpiuk Michał Wykorzystanie systemu 3D CAD oraz środowiska programistycznego Lab View do budowy wirtualnej maszyny na przykładzie frezerki CNC.
67 Osenkowski Łukasz Marian SiMMiU Kwatera Marian Konstrukcja urządzenia do montażu elastycznych przewodów w zbiorniku paliwowym.
68 Płonka Piotr Tomasz SiMMiU Kwatera Marian Projekt mobilnego urządzenia do mechanizacji montażu pompy w zbiorniku paliwowym.
69 Nycz Michał Krzysztof SiMMiU Małopolski Waldemar Paweł Modelowanie i optymalizacja procesu wdrożenia oprogramowania informatycznego przy użyciu programu arena.
70 Senecki Kamil Piotr SiMMiU Pobędza Janusz Piotr Analogowo-cyfrowy układ sterowania osprzętem koparki. 
71 Pizur Michał SiMMiU Krenich Stanisław Piotr Opracowanie i implementacja algorytmu immunologicznego dla zadań optymalizacji jednokryterialnej i wielokryterialnej na przykładzie mechanizmu chwytaka siłowego.
72 Hankus Marcelina Klaudia SiMMiU Maniowski Michał Dariusz Badania drogowe wózka inwalidzkiego z elektrycznym napędem kół tylnych.
73 Lipiec Daniel Łukasz SiMMiU Ślusarczyk Łukasz Zbigniew Projekt i budowa jednoosiowego cyfrowego układu odczytu położenia.
74 Panek Mateusz Damian SiMMiU Kantor Ryszard Zbigniew Automatyzacja procesu regeneracji środków oczyszczających gazy wykorzystywane w detektorach gazowych.
75 Jońca Jakub SiMMiU Maniowski Michał Dariusz Projekt i wykonanie prototypu manipulatora JCK o strukturze szeregowej.
76 Kiełbasa Marcin Stanisław SiMMiU Babeł Marek Antoni Nowoczesne systemy monitoringu w pojazdach szynowych.
77 Tokarz Mateusz SiMMiU Tora Grzegorz Józef Zarządzanie magazynem części zamiennych w zakładzie produkcyjnym.
78 Boniecki Mateusz Mirosław SiMMiU Tora Grzegorz Józef Symulacja aktywnego układu stabilizacji położenia łyżki ładowarki Volvol 150 C.
79 Sajdak Kamil Damian SiUT Szczybura Marek Wpływ ciężaru ładunku na tor nosiwa w żurawiu wypadkowym, czteroprzegubowym.
80 Urbanek Wojciech Paweł SiUT Dziechciowski Zygmunt Modernizacja i wyznaczenie charakterystyk pracy przenośnika wibracyjnego pionowego.
81 Simiński Rafał Przemysław SiUT Dziechciowski Zygmunt Wyznaczenie charakterystyk pracy przenośnika wibracyjnego poziomego.
82 Sztyrak Michał Zbigniew SiMMiU Wojs Jacek Automaty sprzęgłowe; opis i zasada działania na  podstawie wybranych przykładów.
83 Gruszka Paweł Łukasz SiMMiU Barski Marek Andrzej Układ regulacji napedu hydrostatycznego.

Archiwalne prace dyplomowe - studia stacjonarne

2013

Lp. Nazwisko i imię
Studenta
Specjalność Promotor Temat
1 Barszcz Rafał Krzysztof SUTr7 Romanowicz Paweł Janusz Analiza wpływu dokładności wykonania gwintu na rozkłady nacisków w zwojach.
2 Bednarski Jakub Maria SUTr7 Pobędza Janusz Piotr Projekt hydraulicznego układu napędowego mechanizmu jazdy wózka widłowego.
3 Bieniaś Marcin Kamil SUTr7 Łaczek Stanisław Analiza naprężeń w połączeniach wielowypustowych za pomocą MES-ANSYS.
4 Bober Wojciech Wiesław SUTr7 Sanecki Henryk Adam Mobilna plaforma manewrowa do włączenia naczep samochodowych w skład pociągu bimodalnego.
5 Bogacz Mateusz Marek SUTr7 Cichocki Wiesław Jan Projekt modernizacji dźwigu towarowego nr UDT 31.12.01281 w zakresie dostosowania do przewozu osób w tym niepełnosprwnych.
6 Cieślik Damian Andrzej SMMUrz7 Cichocki Wiesław Jan Budowa stanowiska sterowania przenośnikiem taśmowym przy wykorzystaniu modułów SAIA oraz opracowanie algorytmów programowych w PG5.
7 Ciszkiewicz Adam Piotr SMMUrz7   Analiza przemieszczeń i obciążeń działających na nogę człowieka pedałującego na rowerze.
8 Czerwiński Marcin Józef SMMUrz7 Tutaj Józef Adam System sterowania inteligentnym budynkiem mieszkalnym - projekt układu sterowania i oprogramowanie dla modelu inteligentnego domu.
9 Czyrek Jacek Paweł SMMUrz7 Pobędza Janusz Piotr Analogowo-cyfrowy układ sterowania prędkością siłownika hydraulicznego - w tym badania doświadczalne.
10 Doliński Dawid Wiktor SUTr7 Cichocki Wiesław Jan Projekt modernizacji 3-ch dźwigów osobowych w budynku Nr 5 Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
11 Dutkiewicz Mateusz Karol SMMUrz7 Słodki Bogdan Józef Nowoczesne trendy obróbki ubytkowej materiałów trudnoskrawalnych.
12 Idzikowski Roman Marek SMMUrz7 Michałowski Stanisław Właściwości regulacyjne przemysłowych silników elektrycznych.
13 Jońca Jakub SMMUrz7 Tutaj Józef Adam Projekt i wykonanie stanowiska dydaktycznego przedstawiającego funkcję systemu inteligentnego budynku w oparciu o mikrokontrolery AVR.
14 Kaczkowski Jakub SMMUrz7 Tutaj Józef Adam Mikroprocesowy miernik przyspieszenia samochodu z wykorzystaniem czujnika MEMS.
15 Kadłubicki Kamil Jan SMMUrz7 Kucybała Piotr Projekt mobilnego mini-pojazdu z napędem hydrostatycznym.
16 Kaleta Tomasz Jan SUTr7 Cichocki Wiesław Jan Projekt systemu KBK z dwoma suwnicami dwudźwigarowymi 2xQ=250[kg],LT=11{m}, GNP=A3,(2m+) dla potrzeb linii montażu samochodów.
17 Kapała Maciej Krzysztof SMMUrz7 Michałowski Stanisław Układy sterowania prędkością w napędach mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych.
18 Karolus Piotr Aleksander SMMUrz7 Tutaj Józef Adam Automatyczny sterownik bramy garażowej rolowanej - model dydaktyczny.
19 Krzemień Alicja Maria SUTr7 Sanecki Henryk Adam Projekt podnośnika trapezowego z napędem elektrycznym.
20 Krzemień Sebastian Grzegorz SUTr7 Cichocki Wiesław Jan Projekt modernizacji dźwigu towarowego nr udt 31.N-277 w zakresie dostosowania do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych.
21 Kwaśniak Michał Grzegorz SUTr7 Sobczyk Andrzej Stanisław Modernizacja hydraulicznego układu napędu jazdy wózka jezdniowego z silnikiem zasilanym LPG.
22 Mandziuk Grzegorz  SUTr7 Sobczyk Andrzej Stanisław Projekt wstępny energooszczędnego stanowiska do badania siłowników dwustronnego działania.
23 Ostrowski Piotr Zdzisław SMMUrz7 Wojs Jacek Wybrane urządzenia dla osób niepełnosprawnych kierujących samochodem osobowym.
24 Panek Mateusz Damian SMMUrz7 Małopolski Waldemar Paweł Integracja sterowników PLC z modelem symulacyjnym dyskretnego systemu produkcyjnego w wykorzystaniem programu TOP SERVER.
25 Senecki Kamil Piotr SMMUrz7 Pobędza Janusz Piotr Obliczenia symulacyjne układu regulacji prędkości w napędzie hydrostatycznym.
26 Śliwka Jakub SUTr7 Kucybała Piotr Systemy sychronizacji ruchu siłowników hydraulicznych.
27 Tomczok Tomasz Zbigniew SUTr7 Sobczyk Andrzej Stanisław Projekt wstępny i obliczenie układu hydrostatycznego napędu i sterowania terenowego pojazdu eksperymentalnego.
28 Tomczyk Michał SUTr7 Sobczyk Andrzej Stanisław Projekt stanoiwiska z mocą krążącą do badania pomp i silników hydraulicznych.
29 Uliński Edwin  SUTr7 Cichocki Wiesław Jan Projekt rozbudowy stanowiska z żurawiem przyśćiennym: Q=80kg, R=3m, GNP-AZ,Hp=2,1m.
30 Waśko Piotr Mateusz SMMUrz7 Tora Grzegorz Józef Projekt wstępny układu antywahaniowego żurawia wieżowego.
31 Wójciak Krzysztof Leszek SMMUrz7 Tora Grzegorz Józef Aktywywny układ zawieszenia kabiny ładowarki kołowej.
32 Wójcik Marcin Stanisław SUTr7 Łaczek Stanisław Obliczenie połączeń wciskowych za pomocą MES-ANSYS
33 Zuba Waldemar SMMUrz7    
34 Leśniak Łukasz SMMUrz3 Cichocki Wiesław Jan Systemy napędowo-sterujące w kolejach linowych - budowa stanowiska oraz badania modelowe.
35 Sokalski Tomasz SMMUrz3 Tora Grzegorz Józef Regulacja wahadła odwrócanego w oparciu o reguły.
36 Mika Piotr SMMUrz3 Pobędza Janusz Piotr Monitoring położenia kątowego oraz prędkości kątowej z użyciem modułów transmisji bezprzewodowej.
37 Barycz Tomasz SMMUrz3 Cyklis Piotr Jerzy Aplikacja programowa do pomiarów hybrydowego obiegu chłodniczego przy zastosowaniu programu Labview.
38 Foremny Cyprian SMMUrz3 Sobczyk Andrzej Stanisław Mechanizm jazdy z systemem odzysku energii.
39 Półtorak Mateusz SMMUrz3 Pobędza Janusz Piotr Rekuperacjaenergii w mechanizmie obrotu koparki.
40 Dyszyc Michał SMMUrz3 Kucybała Piotr Projekt systemu do komunikacji bezprzewodowej pomiędzy mikrokontrolerem a komputerem klasy PC. 
41 Kunzek Mateusz SMMUrz3 Kucybała Piotr Dwuosiowy ploter napędzany silnikami krokowymi i sterowany modułem CAM.
42 Święch Michał SMMUrz3 Kucybała Piotr Wstępny projekt systemu do składania produktów na palecie.
43 Król Michał SMMUrz3 Cichocki Wiesław Jan Monitoring stanów eksploatacyjnych kolejek linowych napowietrznych.
44 Gałuszka Piotr SMMUrz3 Sobczyk Andrzej Stanisław Zastosowanie akumulatora hydraulicznego jako wtórnego źródła energii i tłumnika pulsacji w układzie sterowania turbiny parowej.
45 Szebla Joanna SMMUrz3 Cichocki Wiesław Jan Systemy sterowania i kontrolingu technicznego dźwigów osobowych znapędem elektrycznym.
46 Kałużny Mateusz SMMUrz3 Cichocki Wiesław Jan Programowe sterowania reżimem pracy suwnicy pomostowej.
47 Niwiński Bartosz SUTr7 Sobczyk Andrzej Stanisław Projekt i dobór elementów wodnego układu napędu i sterowania wózka widłowego.

Archiwalne prace dyplomowe - studia stacjonarne

2012

Lp. Nazwisko i imię
Studenta
Specjalność Promotor Temat pracy
1 Kałużny Mateusz SiMMiU Cichocki Wiesław Systemy antywahaniowe w suwnicach pomostowych.
2 Tabor Tomasz SiMMiU Grądziel Sławomir Sterowanie pracą instalacji solarnej. Analiza ekonomiczna.
3. Chojnacki Tomasz SiMMiU Sobczyk Andrzej Analiza pracy hydrostatycznego układu napędu jazdy maszyn i ciągników ogrodniczych.
4. Mazurek Piotr SiMMiU Wojs Jacek Projekt mechanizmu zmiany biegów dla osób z niedowładem prawej ręki.
5. Ulanecki Piotr SiMMiU Michałowski Stanisław Projekt koncepcyjny przenośnika taśmowego wraz z układem sterowania.
6. Tokarz Mateusz SiMMiU Michałowski Stanisław Automatyzacja magazynu wysokiego składowania przy pomocy układnicy regałowej.
7. Foremny Cyprian SiMMiU Sobczyk Andrzej Porównanie układów hydraulicznych napędu jazdy z dławieniowym i objętościowym sterowaniem prędkością.
8. Gałuszka Piotr SiMMiU Sobczyk Andrzej Porównanie układów napędów i sterowania hydraulicznego w maszynach roboczych - otwarte, półotwarte, zamknięte.
9. Święch Michał SiMMiU Michałowski Stanisław Wpływ remontu na nalewkę piwa do puszek znajdującej się w linii produkcyjnej piwa. 
10. Rucki Bartłomiej SiMMiU Sobczyk Andrzej Projekt i dobór elementów wodnego układu napędu i sterowania minikoparki.
11. Nycz Michał SiMMiU Wojs Jacek Systemy bezpieczeństwa czynnego w samochodach osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ABS.
12. Kalinowski Krzysztof SiMMiU Wojs Jacek Dobór napędu samochodowego,dachowego mechanizmu załadowczego wózków inwalidzkich.
13. Krówka Marcin SiMMiU Wojs Jacek Napęd równoległowodowo zawieszonych drzwi samochodu inwalidzkiego.
14. Mika Piotr SiMMiU Pobędza Janusz Koncepcja zintegrowanego przetwornika położenia kątowego i prędkości kątowej w technologii MEMS.
15. Mandziuk Mateusz SiUT Chwastek Stefan Analiza sztywności konstrukcji żurawia wieżowego w funkcji połozenia wodzaka.
16. Półtorak Mateusz SiUT Sobczyk Andrzej Wyznaczanie sprawności siłownika pneumatycznego w zależności od obciążenia i prędkości.
17. Leśniak Łukasz SiUT Cichocki Wiesław Projekt stanowiska modelowego do badań kolei liniowych.
18. Wawryszczuk Bartłomiej SiUT Pobędza Janusz Hydrostatyczny układ napędu mechanizmu jazdy ładowarki burtowej.
19. Chlipała Jacek SiUT Pobędza Janusz Pozycjonowanie w układach pneumatycznych.
20. Król Michał SiMMiU Cichocki Wiesław Systemy antywahaniowe w żurawiach wieżowych budowlanych.
21. Duszyc Michał SiMMiU Góra Marta Analiza kinematyczna ruchu kości udowej względem kości piszczelowej człowieka.
22. Barycz Tomasz SiMMiU Cyklis Piotr Układ pomiarowy hybrydowego obiegu chłodniczego przy zastosowaniu programu LABVIEW
23. Krupa Robert SiMMiU Sobczyk Andrzej System moniturujący obciążenie sprzętu roboczego z wykorzystaniem sworzenia pomiarowego siły.
24. Kastelik Paweł SiUT Cichocki Wiesław Dostosowanie dźwignic do eksploatacji w zmiennych warunkach obciążeń termoklimatycznych.
25. Kajetanowicz Natalia SiUT Cichocki Wiesław Badanie stanowiskowe zderzaków suwnic
26. Szebla Joanna SiUT Cichocki Wiesław Projekt systemu KBK z suwnicą dwudźwigarową Q=250 kg, L=11 m, 6NP=A3
27. Korzeniak Artur Mechatronika Pobędza Janusz Sterowanie trajktorią manipulatora.
28. Młyński Artur TIwSP Pobędza Janusz Analogowo - cyfrowy układ ograniczenia pola pracy manipulatora hydraulicznego.
29. Rój Sławomir SiUT Sobczk Andrzej Ocena możliwości projektowania i analizy układu napędu i sterowania hydraulicznego przy użyciu pakietu Simulationx.
30. Pociask Robert SiMMiU Pobędza Janusz Ocena możliwości projektowania i analizy układu napędu i sterowania hydraulicznego przy użyciu pakietu Simulationx.
31. Ostrowska Katarzyna SiUT Ryś Jan Projekt i obliczenia hamulca tarczowego mechanizmu podnoszenia wciągarki, sterowanego elektrycznie.
32. Bucior Tomasz SiUT Pobędza Janusz Wyznaczanie charakterystyk obciążenia dla systemu ważąco-ostrzegawczego koparki.
33. Słoma Mateusz SiUT Dziechciowski Zygmunt Systemy bezpieczeństwa w żurawiach samojezdnych i wieżowych.
34. Stalica Michał SiUT Sobczk Andrzej Rekuperacja energii w układzie jazdy i podnoszenia wózka widłowego o napędzie hydraulicznym.
35. Lis Sebastian  SiUT Pobędza Janusz Obliczenia symulacyjne przekładni hydrostatycznej z akumulatorem i hydropneumatycznym.
36. Miodunka Krzysztof SiUT Pobędza Janusz Projekt wstępny układu ważąco - ostrzegawczego koparki podsiębiernej.
37. Raniewski Waldemar MiMM Sobczk Andrzej Analiza pracy układu z mocą krążącą do badania pomp i silników wyporowych w programie Simulationx.
38. Sroczyński Maciej SiMMiU Sobczk Andrzej Wpływ podatności układu hydraulicznego na zjawiska dynamiczne przy zmiennym obciążeniu i dla różnych sygnałów przesterowania rozdzielacza.
39. Zdonek Michał SiMMiU Sobczk Andrzej Budowa modelu i symulacja ukłądu sterowania łopatkami turbiny wodnej.
40. Frosik Sławomir SiMMiU Sobczyk Andrzej Projekt wodnego napędu samobieżnej kosiarki do trawy.
41. Martyka Daniel SiUT Chwastek Stefan Aktywna stabilizacja łyżki ładowarki kołowej podczas jazdy.
42. Ziółkowski Piotr SiMMiU Sobczyk Andrzej Budowa i programowanie układu sterowania robota budowlanego ja-wa.
43. Pochopień Mikołaj SiMMiU Dziechciowski Zygmunt Zautomatyzowany system do badania izolacyjności akustycznej w rurze impedancyjnej.
44. Musiał Grzegorz ASW Sanecki Henryk Projekt koncepcyjny chłodziarki bębnowej ze sterowaniem przeznaczonej do wdrożenia na stanowisku konfekcjonowania płyt gumowych w FTT Wolbrom.
45. Gruszka Paweł TIwSP Pobędza Janusz Pneumatyczny układ pozycjonowania.
46. Wojciech Jurek  SiUT Ryś Jan Opracowanie typowych procedur technologicznych oraz doboru maszyn do naprawy dróg.
47. Talarek Krzysztof SiUT Pobędza Janusz Projekt hydraulicznego układu napędowego mechanizmu jazdy wózka widłowego.
48. Kania Łukasz SiMMiU Sobczyk Andrzej Projekt wodnego układu napędu i sterowania podnośnika warsztatowego.
49. Zaremba Marcin SiMMiU Sobczk Andrzej Wstępny projekt energooszczędnego stanowiska do badania siłowników dwustronnego działania.
50. Łyko Patryk SiMMiU Pobędza Janusz Układ sterowania napędem mechanizmu jazdy wózka modelu żurawia budowlanego.
51. Zając Krystian SiMMiU Pobędza Janusz Układ sterowania napędem mechanizmu obrotu wysięgnika modelu żurawia budowlanego.
52. Koperny Wojciech SiMMiU Chwastek Stefan Układ sterowania osobowego podnośnika hydraulicznego z funkcją poziomowania kabiny.
53. Opaliński Damian  SiMMiU Pobędza Janusz Regulacja ciśnienia w napędach hydrostatycznych.
54. Stabach Rafał TIwSP Cichocki Witold Identyfikacja trajektorii ruchu ładunku transportowego suwnicą metodą analizy obrazu.
55. Samek Piotr SiUT Ryś Jan Analiza wyników pomiarów łożyska ślizgowego.
56. Kiełbasa Marcin SiMMiU Pobożniak Janusz Programowanie tokarki wielogłowicowej i wielowrzecionowej za pomocą systemu PLM CATIA.

Archiwalne prace dyplomowe
 - studia stacjonarne

2011

Lp. Nazwisko i imię
Studenta
Specjalność Promotor Temat pracy
1 Jagusiak Jarosław Jan SiMMiU Pobędza Janusz Projekt modelu poduszowca z napędem elektrycznym.
2 Kądziela Katarzyna Ewa SiMMiU Pobędza Janusz System ważąco-ostrzegawczy dla koparki jednonaczyniowej podsiębiernej.
3 Klecha Michał Włodzimierz SiMMiU Pobędza Janusz Model symulacyjny napedu hybrydowego (spalinowo-hydraulicznego).
4 Kunc-Jasiński Wojciech Kazimierz SiMMiU Chwastek Stefan Model podnośnika hydraulicznego typu burta samozaładowcza mocowanego do ramy pojazdu.
5 Kupis Tomasz Jan SiMMiU Chwastek Stefan Mechanizm  automatycznej, uchylnej bramy garażowej.
6 Lachowski Andrzej Stanisław SiMMiU Tora Grzegorz Analiza działania podwozia lotniczego samolotu lockheed F-104S ASA-M Starfighter.
7 Mądro Tomasz Marcin SiMMiU Chwastek Stefan Dynamika wyciągu pionowego o programowej trajektorii ruchu.
8 Opaliński Damian Grzegorz SiMMiU Pobędza Janusz Układ sterowania momentem i prędkością kątową silnika hydrostatycznego.
9 Pietrasiak Łukasz  SiMMiU Tora Grzegorz Analiza działania podwozia lotniczego samolotu mikojan MIG-29.
10 Pietrzyk Mateusz Tomasz SiMMiU Pobędza Janusz Analagolowo-cyfrowy układ sterowania predkością siłownika hydraulicznego.
11 Pindel Marek Łukasz SiMMiU Pobędza Janusz Analogowo-cyfrowy układ ograniczenia pola pracy manipulatora hydraulicznego. 
12 Halik Tomasz  SiUT Sanecki Henryk Projektowanie połączeń nitowych w systemie HUCKBOLT.
13 Jarosz Arkadiusz Andrzej SiUT Sanecki Henryk Projekt podnośnika wagonowego.
14 Lachendro Wojciech Dawid SiUT Chwał Małgorzata Analiza delaminacji metodą termografii podczerwieni.
15 Łukawski Andrzej Tomasz SiUT Pobędza Janusz Napęd hydrostatyczny mechanizmu jazdy ładowarki burtowej.
16 Mikołajek Dawid  SiUT Chwastek Stefan Mechanizm podnoszenia żurawia wieżowego - projekt
17 Orkisz Damian  SiUT Sobczyk Andrzej Projekt wstępny i obliczenia układu sterowania i napędu podnośnika nożycowego.
18 Siudak Dawid Kazimierz SiUT Sanecki Henryk Nowoczesne rozwiązania transportu intermodalnego w aspekcie ruchu regionalnego.
19 Smolnik Tomasz Andrzej SiUT Szczybura Marek Projekt wstępny kabiny dźwigu towarowego.
20 Stabach Rafał Jacek SiUT Cichocki Wiesław Projekt stanowiska i badania szczytowych obciążeń występujących w fazach nieustalonych pracy wciągnika linowego dźwignicy.
21 Tesarczyk Dawid Tomasz SiUT Cichocki Wiesław Projekt wyciągu narciarskiego talerzykowego (Q=807 osób/godz., L= 338 M, H = 82 M).
22 Turecki Rafał Czesław SiUT Dziechciowski Zygmunt Badanie ekranów akustycznych "in situ"
23 Dunal Michał ASW Trzebicki Marcin Propozycja modernizacji wybranych zespołów instalacji automatycznego pobierania próbekpaliw stałych.
24 Gumula Tomasz Łukasz MwSP Szybalski Krzysztof Wykorzystanie mikroukładów hydraulicznych w medycynie na przykładzie izualizacji mikropompy perystatycznej.
25 Jaskółka Tomasz Michał MwSP Szybalski Krzysztof Miniaturyzacja układów hydraulicznych we współczesnej automatyce na przykładzie wizualizacji pneumatycznej mikropompy perystatycznej.
26 Bańczak Mateusz Józef SiMMiU Cichocki Wiesław Kontroling stanów pracy układnicy magazynowej.
27 Błoński Krzysztof Andrzej SiMMiU Łaczek Stanisław Analiza wytrzymałościowa siłownika pneumatycznego firmy Pneumat System w systemie MES ANSYS - WORK BENCH.
28 Cępa Paweł Stanisław SiMMiU Cichocki Wiesław System sterowania funkcjonalnego układnicy magazynowej.
29 Szymborski Grzegorz Michał SiMMiU Pobędza Janusz Sterowanie trajektorią manipulatora hydraulicznego.
30 Wójcik Daniel Piotr SiMMiU Tora Grzegorz Sterowanie napędem liniowym wahadła odwróconego.
31 Cichy Łukasz Piotr SiUT Sobczyk Andrzej Wydajność cieplna układów chłodzenia silników spalinowych samochodów osobowych.
32 Fijołek Michał Krzysztof SiUT Sobczyk Andrzej Analiza wpływu lepkości czynnika roboczego na sprawność układu hydraulicznego.
33 Gaj Michał Krzysztof SiUT Sobczyk Andrzej Projekt i obliczenia układu sterowania i napędu podnośnika nożycowego.
34 Gamoń Adam Józef SiUT Ryś Jan Analiza napędu w spycharce gąsienicowej.
35 Gefert Adam SiUT Pobędza Janusz Projekt hydraulicznego układu napędowego mechanizmu jazdy wózka widłowego.
36 Krzemień Paweł Stanisław SiUT Cichocki Wiesław Projekt i budowa modelu żurawia wieżowego.
37 Łazarczyk Łukasz Adam SiUT Łaczek Stanisław Numeryczna analiza dźwigara suwnicy.
38 Łukasik Piotr SiUT Dziechciowski Zygmunt Budowa i badania testowe stanowiska do pomiarów mocy akustycznej urządzeńo małych gabarytach.
39 Obrzud Krystian Marek SiUT Pobędza Janusz Pneumatyczny manipulator do pakowania detali.
40 Such Paweł Władysław SiUT Dziechciowski Zygmunt Diagnostyka wentylatorów promieniowych.
41 Ścisłowicz Paweł Dominik SiUT Ryś Jan Rozważania teoretyczne i badania eksperymentalne łożyska ślizgowego.
42 Śliwa Dariusz Michał SiUT Łaczek Stanisław Analiza numeryczna zbiornika kulistego.
43 Świda Adrian Dominik SiUT Pobędza Janusz Sterowanie prędkością siłownika hydraulicznego.
44 Wszołek Sławomir Józef SiUT Dziechciowski Zygmunt Budowa stanowiska do długookresowych badań łożysk tocznych.
45 Firmowski Bartłomiej SiUT Pobędza Janusz Manipulator pneumatyczny z napędem obrotowym.
46 Zygmunt Radosław Jan SiUT Sobczyk Andrzej Metody poprawy sprawności hydrostatycznych układów napędowych maszyn roboczych.
47 Rzepa Grzegorz SiUT Dziechciowski Zygmunt Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego do diagnostyki wibroakustycznej przekładni zębatych.
48 Bajdała Paweł SiUT Dziechciowski Zygmunt Metody określenia izolacyjności akustycznej struktur wielowarstwowych kabin operatorskich.
49 Czekański Mateusz SiUT  Szczybura Marek Wstępny projekt wysięgnika żurawia stacjonarnego górnoobrotowego z mechanizmem wodzenia (Q=50KN, R=50m). 
50 Dubiel Arkadiusz SiUT Dziechciowski Zygmunt Badanie aktywności akustycznej urządzeń do seperacji odpadów.
51 Wiktor Michał SiUT Michałowski Stanisław Sterowanie mechanizmem zmiany wysięgu żurawia dwuczłonowego wypadkowego o udźwigu 16 t, wysięgu od 30 do 40m i wysokości podnoszenia 3 m.
52 Karcz Wiktor SiUT Ryś Jan Analiza kinematyczna żurawia przeładunkowego.
53 Tylec Michał SiUT Sobczyk Andrzej Projekt i ocena energetyczna hybrydowego (hydrauliczno-mechanicznego) układu jazdy.
54 Ścibor Sylwester SiUT Dziechciowski Zygmunt Badanie wpływu drgań ogólnych i hałasu na stan psychofizjologiczny operatorów maszyn roboczych.
55 Łatka Wojciech AiPW Chwastek Stefan Układ sterowania minimalizujący wahania w trakcie podnoszenia i opuszczania platformy montażowej.
56 Dusiński Damian MwSP Sobczyk Andrzej Projekt układu zasilania i sterowaniaSILA bezdotykowej myjni samochodowej.
57 Pietruszka Edyta KZPW Pobędza Janusz Zastąpienie transportu kolejowego transportem pneumatycznym dla przesyłu polichlorku winylu (PCW) pomiędzy komórkami zakładu ANWILSA z siedzibą we Włocławku.
58 Giza Artur SiMMiU Pobędza Janusz Koncepcja układu pomiarowego położenia osprzętu koparki.


Archiwalne prace dyplomowe - studia stacjonarne magisterskie

2010


Lp

Nazwisko
i Imię

Specjalność

Promotor

Temat Pracy Dyplomowej

1.

Olbrych Rafał

SiMMiU

Dr inż.
Grzegorz Tora

Inercyjna metoda pomiaru ruchu bryły w przestrzeni.

2.

Żywiec Piotr

SiMMiU

Dr inż.
Grzegorz Tora

Dynamika i badanie ruchu układu korbowego.

3.

Kalinowski Mateusz

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Projekt hydraulicznego układu napędowego osprzętu ładowarki.

4.

Kalisz Bartosz

SiUT

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Projekt prasy do odpadów z napędem hydraulicznym wodnym.

5.

Ryś Bogumił

SiUT

Dr inż.
Zygmunt Dziechciowski

Projekt i wykonanie modelu przenośnika wibracyjnego poziomego.

6.

Kurczyna Łukasz

SiUT

Dr inż.
Henryk Sanecki

Obciążenia dynamiczne wywołane awariami systemów mocowania ładunków na wagonach towarowych.

7.

Skałuba Piotr

SiUT

Dr inż.
Zygmunt Dziechciowski

Projekt i realizacja autonomicznego systemu sterowania dla laboratoryjnego układu poczty pneumatycznej.

8.

Rol Krzysztof

SiUT

Dr inż.
Stanisław Łaczek

Analiza kontaktu w połączeniach kształtowych wielobocznych.

9.

Kretek Witold

SiUT

Dr inż.
Henryk Sanecki

Symulacja obciążeń zmęczeniowych pojazdu szynowego w świetle dyrektywy Komisji Europejskiej TSI.

10.

Frontczak Marcin

SiUT

Dr inż.
Stanisław Łaczek

Analiza naprężeń w grubościennym cylindrze z otworem promieniowym za pomocą MES.

11.

Kołodziej Paweł

SiUT

Dr inż.
Zygmunt Dziechciowski

Autonomiczny przyrząd
do monitorowania parametrów hałasu komunikacyjnego lądowego.

12.

Stodulska Magdalena

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Określenie parametrów kinematycznych osprzętu koparki przy wykorzystaniu przetworników MEMS.

13.

Gurgul Maciej

SiUT

Dr inż.
Stanisław Łaczek

Analiza wytrzymałościowa ustroju nośnego żurawia wieżowego z uwzględnieniem stateczności w systemach ANSYS i Solid Works Simulation.

14.

Kuźniarz Marcin

SiUT

Dr inż.
Stanisław Łaczek

Analiza wytrzymałościowa ramienia mini koparki Caterpillar 301.5
z zastosowaniem systemów Ansys i Solid Works.

15.

Pyrda Mateusz

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Projekt i budowa stanowiska przenośnika taśmowego ze stołem wychylnym.

16.

Trela Michał

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Obliczenia wytrzymałościowe, budowa stanowiska i badania palety nośnej chodnika ruchomego.

17.

Tworzyło Karol

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Projekt układu pomiarowego
i wykonanie badań przenośnika taśmowego ze stołem wychylnym.

18.

Sudoł Mirosław

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Stanisław Michałowski

Wyznaczenie dopuszczalnych obciążeń krat pomostowych wciskanych stosowanych w przemysłowych ciągach komunikacyjnych.

19.

Łuksik Bartosz

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Manipulator pneumatyczny z napędem liniowym.

20.

Jastrzębski Aleksander

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Project zbiornika kulistego do magazynowania płynnego gazu LP6, ciśnienie projektowe 15 bar, pojemność zbiornika 1000 m3

21.

Brańka Łukasz

SiUT

Dr inż.
Marek Szczybura

Projekt wstępny dźwigu osobowego przy wieży widokowej.

22.

Drzewicki Adam

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Projekt hydraulicznego mechanizmu napędu jazdy ładowarki.

23.

Trepka Piotr

SiUT

Dr inż.
Stefan Chwastek

Optymalizacja parametryczna konstrukcji żurawia jednoczłonowego
z ruchomą przeciwwagą.

24.

Łupicki Piotr

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Projekt zbiornika walcowgo
z pływającym dachem do przechowywania paliw płynnych o pojemności 1000m3

25.

Podkopał Łukasz

SiUT

Dr inż.
Bogdan Szybiński

Numeryczne modelowanie koncentracji naprężeń w cienko i grubościennych elementach korpusów.

26.

Sady Leszek

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Hydrauliczny układ napędowy dźwigu pionowego.

 

Archiwalne prace dyplomowe - studia stacjonarne magisterskie

2009

Lp

Nazwisko
i Imię

Specjalność

Promotor

Temat Pracy Dyplomowej

1.

Maślanka Tomasz

SiUT

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Projekt hydrostatycznego układu przeniesienia napędu w wózku golfowym.

2.

Marchewka Stanisław

SiUT

Dr inż.
Stefan Chwastek

Projekt mechanizmu nożycowego.

3.

Pieprzak Sławomir

SiMMM

Dr hab. inż.
Wojciech Zębala

Wykorzystanie wybranych metod
do wykonania brył o skomplikowanych kształtach na frezarce sterowanej numerycznie.

4.

Odbierzychleb

Krzysztof

SiUT

Dr hab. inż.
Wojciech Zębala

Wykorzystanie wycinarki do styropianu
do tworzenia brył o skomplikowanych kształtach.

5.

Baca
Grzegorz

SiUT

Dr inż.
Marek Szczybura

Projekt platformy do transportu osób na wózku inwalidzkim.

6.

Pieczara Daniel

SiMMiU

Dr inż.
Janusz Pobędza

Ocena możliwości obniżenia zużycia paliwa w pojazdach i maszynach samojezdnych.

7.

Bławiczak Robert

SiUT

Dr inż.
Zygmunt Dziechciowski

Projekt i wykonanie systemu sterowania laboratoryjnego dźwigu elektrycznego.

8.

Salomon Krzysztof

SiUT

Dr inż.
Stanisław Łaczek

Analiza kontaktu w przegubie walcowym
za pomocą MES.

9.

Cieśla
Piotr

SiUT

Dr inż.
Marek Szczybura

Wyliczenie naprężeń w konstrukcji nośnej modelu wyciągu pionowego.

10.

Kucharski Sebastian

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Typizacja przekładni planetarnych
o uproszczonej technologii.

11.

Malara Paweł

SiUT

Dr inż.
Marek Barski

Modelowanie numeryczne połączenia kołnierzowego śrubowego obciążonego ciśnieniem.

12.

Majdak Gabriel

SiUT

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Sterowanie hydraulicznym napędem jazdy
z wykorzystaniem kontrolera PLUS=1.

13.

Maciaszek Łukasz

SiUT

Dr inż.
Zygmunt Dziechciowski

Ocena aktywności akustycznej urządzeń transportowych do obsługi lotniska.

14.

Pająk
Piotr

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Projekt rozbudowy systemu sterowania składnicy magazynowej w zakresie instalacji elektrotechnicznych barier stref pracy.

15.

Nędza
Maciej

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Projekt budowy algorytmów sterujących pracą składnicy magazynowej KBK w programie PG5 oraz VI WIN.

16.

Mazur
Dominik

SiMMiU

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Projekt wstępny wodnego układu napędu
i sterowania pojazdu inspekcyjnego.

17.

Domański Piotr

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Synteza parametrów pneumatycznego układu pozycjonowania.

18.

Błądek Tomasz

SiUT

Dr inż.
Zygmunt Dziechciowski

Pomiary i analiza hałasu lotniczego
z uwzględnieniem zmienności ruchu samolotów.

19.

Zięba Piotr

SiMMiU

Dr inż.
Janusz Pobędza

Układ sterowania prędkością siłownika hydraulicznego.

20.

Bochenek Paweł

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Systemy transportu ludzi w platformach
przesiadkowych-projekt doboru schodów ruchomych.

21.

Krawczyk Dariusz

SiUT

Dr inż.
Bogdan Szybiński

Obliczenia i modelowanie MES kratowych segmentów żurawi.

22.

Soja Paweł

SiUT

Dr inż.
Bogdan Szybiński

Modelowanie i optymalizacja suwnic o przekroju skrzynkowym.

23.

Kochana Piotr

SiUT

Dr inż.
Zygmunt Dziechciowski

Projekt i budowa przenośnika wibracyjnego pionowego.

24.

Włoch Łukasz

SiMMiU

Dr hab. inż.
Wojciech Zębala

Budowa stanowiska badawczego do mikroskrawania.

25.

Żołędziowski Andrzej

SiMMiU

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Modelowanie hydraulicznych układów napędu i sterowania przy użyciu programu Automation Studio.

26.

Zawiła Mieszko

SiMMiU

Dr inż.
Grzegorz Tora

Synteza trajektorii mechanizmu o dwóch stopniach ruchliwości.

27.

Dziedzic Justyna

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Modelowanie zjawisk hydraulicznych pompy wielotłoczkowej osiowej
i weryfikacja doświadczalna

28.

Stasik Bartłomiej

SiUT

Dr inż.
Bogdan Szybiński

Obliczenia i modelowanie numeryczne połączeń wielośrubowych.

29.

Matusik Sylwester

SiMMiU

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Analiza możliwości odzysku energii
w układzie hydraulicznym na przykładzie wózka widłowego.Archiwalne prace dyplomowe - studia stacjonarne magisterskie

2008

Lp

Nazwisko
i Imię

Specjal-
ność

Promotor

Temat Pracy Dyplomowej

1.

Opioła Anna

SiUT

Dr inż.
Bogdan Szybiński

Obliczenia i analiza numeryczna ram naczep wybranych urządzeń transportowych.

2.

Laskosz Karol

SiUT

Dr inż.
Bogdan Szybiński

Analityczna i numeryczna analiza koncentracji naprężeń w typowych zespołach maszyn transportowych.

3.

Płuciennik Łukasz

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Projekt zintegrowanej konstrukcji wciągarki z przekładnią planetarną
o uproszczonej technologii ( ip=1/25, ns=750obr/min).

4.

Pietryka Krzysztof

SiUT

Dr inż.
Stanisław Łaczek

Badanie koncentracji naprężeń w prostych i złożonych modelach bryłowych na przykładzie ramienia podnośnika samochodowego.

5.

Chudy Paweł

SiUT

Dr inż.
Bogdan Szybiński

Obliczanie i modelowanie numeryczne dźwigarów typowych maszyn
i urządzeń transportowych.

6.

Wiatr Janusz

SiUT

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Projekt adaptacji hydraulicznego układu napędu i sterowania zamiatarki, celem przejścia na ekologiczny układ hydrauliki wodnej.

7.

Kalicki Łukasz

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Przegląd wózków widłowych pod kątem napędów hydraulicznych.

8.

Bartkowicz Łukasz

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Badania symulacyjne hydraulicznego układu napędu jazdy wózka widłowego z odzyskiem energii.

9.

Wieczorek Łukasz

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Badania symulacyjne układu sterowania mechanizmu ramienia koparki.

10.

Żołnierzyk Paweł

SiUT

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Projekt przenośnika taśmowego z napędem hydrostatycznym wodnym.

11.

Kurlej Dariusz

SiUT

Dr inż.
Stanisław Łaczek

Analiza wytrzymałościowa i stateczności regału wysokiego składowania.

12.

Czerwiec Agnieszka

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Określenie położenia osprzętu maszyny roboczej przy wykorzystaniu akcelerometrów.

13.

Midura Daniel

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Projekt układu hydraulicznego ramienia załadowczego w trakach.

14.

Matura Przemysław

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Analiza montażu stalowych konstrukcji kratowych z uwzględnieniem żurawi na placu budowy przy minimalnej przestrzeni roboczej.

15.

Piechnik Rafał

SiUT

Dr inż.
Bogdan Szybiński

Wybrane zagadnienia z modelowania i optymalizacji konstrukcji ram naczep transportowych,

16.

Kubik Michał

SiUT

Dr inż.
Marek Szczybura

Stanowisko laboratoryjne do badania sprawności wielokrążków.

17.

Wilk Karol

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Projekt platformy przyschodowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

18.

Jankowski Krzysztof

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Projekt hydraulicznego układu napędowego osprzętu ładowarki kołowej.

19.

Kowacz Mirosław

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Projekt napędu parkingu parklift wciągarką liniowa.

20.

Gil Rafał

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Urządzenia mechaniczno-hydrauliczne do montażu śrub.

21.

Gefert Grzegorz

SiUT

Dr inż.
Bogdan Stolarski

Monitoring urządzeń dźwigowych na podstawie wyciągu pionowego.

22.

Solich Tomasz

SiUT

Dr inż.
Bogdan Stolarski

Analiza hałasu lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem startów.

23.

Kulig Jakub

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Projekt estakady podsuwniczej orz stanowiska dydaktycznego do wyznaczania oporów ruchu mechanizmów jazdy suwnic i wykonanie wstępnych testów stanowiskowych.

24.

Drobisz Marek

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Mechanizmy jazdy suwnic bramowych. Budowa stanowiska dydaktycznego do wyznaczania oporów jazdy i wykonanie badań.

25.

Potyrała Anna

SiUT

Dr inż.
Bogdan Stolarski

Analiza hałasu komunikacyjnego lotniczego na przykładzie lotniska
w Balicach.

26.

Jarosz Andrzej

SiUT

Dr inż.
Zygmunt Dziechciowski

Budowa i badanie laboratoryjnego modelu poczty pneumatycznej.

27.

Graca Magdalena

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Wykorzystanie systemu GPS w zarządzaniu flota pojazdów.

28.

Drebot Krzysztof

SiUT

Dr inż.
Bogdan Szybiński

Obliczenie i modelowanie numeryczne wybranych typów sprzęgieł podatnych.

29.

Kasprzak Michał

SiUT

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Projekt olejowego układu hydraulicznego napędu jazdy wózka jezdnego.

30.

Lisowski Grzegorz

SiUT

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Projekt hybrydowego (elektro-hydraulicznego) układu napędu jazdy wózka.

31.

Wojtala Przemysław

SiUT

Dr inż.
Bogdan Stolarski

Badanie połączeń spawanych ustrojów nośnych dźwignic.

32.

Sajek Kamil

SiUT

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Projekt hydraulicznej prasy do odpadów z ekologicznym napędem wodnym.

33.

Szymański Łuksz

SiUT

Dr inż.
Piotr Kędziora

Zagadnienia projektowania toru i kół jezdnych dla płyty do unieruchomienia towarów w pojazdach transportowych.

34.

Bzowski Grzegorz

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Automatyzacja pracy układnicy magazynowej KBK na stanowisku dydaktycznym w laboratorium M-3 rozbudowa istniejącego systemu w zakresie układów napędowo-sterujących- prace wdrożeniowe.

35.

Banaś Tomasz

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Projekt i prace wdrożeniowe w zakresie instalacji modułowego sterownika swobodnie programowalnego PCD3 Firmy Saia Cabur dla potrzeb automatyzacji pracy składnicy magazynowej KBK na stanowisku dydaktycznym w laboratorium M-3.

36.

Kostek Grzegorz

SiUT

Dr inż.
Zygmunt Dziechciowski

Monitoring wibroakustyczny i termiczny stanowiska pracy operatora.

 

Archiwalne prace dyplomowe - studia stacjonarne magisterskie

2007

Lp

Nazwisko
i Imię

Specjal-
ność

Promotor

Temat Pracy Dyplomowej

1.

Gałka
Arkadiusz

SiUT

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Projekt manipulatora pneumatycznego.

2.

Pławski
Piotr

MiMM

Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, prof. PK

Modelowanie i multimedialna prezentacja elektronarzędzi na przykładzie młota.

3.

Socha
Maciej

MiMM

Dr inż.
Grzegorz
Tora

Modelowanie pracy żurawia wyładowczego.

4.

Porębski
Tomasz

SiUT

Dr inż.
Bogdan
Stolarski

Projekt ręcznej kasety sterującej wykonany w technologii rapid prototyping.

5.

Gastoł
Piotr

SiUT

Dr inż.
Andrzej
Trojnacki

Analiza wytrzymałościowa połączenia wału z zębnikiem o średnicy tocznej porównywalnej ze średnicą osadzenia.

6.

Hubka
Łukasz

MiMM

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Badania symulacyjne hydraulicznego układu napędowego mechanizmu wciągarki.

7.

Barański
Łukasz

SiUT

Dr inż.
Maciej
Krasiński

Automatyczne skrzynie biegów konstrukcja, działanie, eksploatacja.

8.

Frączek
Robert

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Konstrukcja przekładni dwustopniowej walcowej o nie dzielonym korpusie silnik S kg 280, przełożenie i = 15,6 obroty wejściowe h= 1450.

9.

Fiston
Musuya
Mbombo

MiMM

Dr inż.
Stefan
Chwastek

Symulacja procesu podnoszenia podnośnika pantografowego.

10.

Antosz
Sebastian

SiUT

Dr inż.
Grzegorz
Tora

Analiza pracy osprzętu równiarki drogowej.

11.

Figiel
Grzegorz

SiUT

Dr inż.
Janusz
Grzybek

Budowa i diagnostyka układów hamulcowych w pojazdach samochodowych.

12.

Piwowarczyk Tomasz

SiUT

Dr inż.
Marek Szczybura

Zaprojektowanie systemu zasypującego tunele kompostowni miejskiej.

13.

Babiak Piotr

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Metodyka oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń do remontu
i utrzymania stanu nawierzchni drogowych.

14.

Klakla Henryk

MiMM

Dr inż.
Janusz Pobędza

Projekt cyfrowego układu sterowania.

15.

Cudak Jan

MiMM

Dr hab. inż.
Edward Lisowski,
prof. PK

Sterowanie robotem za pomocą mikrokontrolera 8051.

16.

Czaja Miłosz

SiUT

Dr hab. inż.
Adam Polak, prof. PK

Budowa i diagnostyka układów zawieszeń i układów kierowniczych
w pojazdach samochodowych.

17.

Urban Tomasz

MiMM

Dr inż.
Zbigniew Skrzyszowski

Konstrukcyjne i wytrzymałościowe aspekty w projektowaniu połączeń spawanych.

18.

Durma Paweł

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Badania dźwigu z napędem pośrednim - współczesne metody akwizycji danych pomiarowych w technice DSP.

19.

Galec Tomasz

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Modernizacja suwnicy pomostowej dwudźwigarowej hakowej pracującej na składowisku otwartym w zakresie zwiększania dopuszczalnego udźwigu
z Q = 3,2 [T], GNP = A7, NAQ = 5 [T], GNP = A4

20.

Iwańczuk Daniel

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Projekt programu sterowania praca dźwigu z napędem pośrednim i badania funkcjonalne.

21.

Czupryna Marcin

SiUT

Dr inż.
Zbigniew Skrzyszowski

Konstrukcje i obliczenia wybranych elementów z tworzyw sztucznych stosowanych w transporcie.

22.

Klimas Szczepan

MiMM

Dr inż.
Bogdan Stolarski

Charakterystyki wibroakustyczne pomp wi4elotłoczkowych hydraulicznych
w zastosowaniach diagnostycznych.

23.

Dąbrowski Michał

SiUT

Dr hab. inż.
Teresa Gibczyńska, prof. Politechniki Rzesz.

Zaprojektować przenośnik taśmowy do transportu materiałów drobnokawałkowych.

24.

Atras Maciej

SiUT

Dr inż
Marek Szczybura

Projekt pomostu linowego włączonego do obsługi elewacji wysokich budynków.

25.

Furdyna Grzegorz

SiUT

Dr inż
Marek Szczybura

Projekt pochylni do transportu małych statków żeglugi śródlądowej.

26.

Kuchta Andrzej

SiUT

Dr inż.
Stefan Chwastek

Projekt urządzenia (o narzuconej strukturze) do wstępnego skręcania
(napięcia) wałów z wykorzystaniem przekładni ślimakowych.

27.

Sikora Piotr

SiUT

Dr inż.
Janusz Pobędza

Sterowanie trajektorią ruchu manipulatora o dwóch stopniach swobody.

28.

Semeniuk Emil

MiMM

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Projekt wykonanie i badania zaworu przelewowego dla hydrauliki wodnej.

29.

Steindel Wojciech

MiMM

Dr inż.
Stanisław Łaczek

Analiza styczka mechanizmu podkoszenia (opuszczania ładunku w zespole 3-członowego masztu wózka widłowego WW-1208 " Suchedniów"
z wykorzystaniem programu ANSYS WorkbenchTm 10.0.

30.

Brzegowy Mariusz

MiMM

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Modele matematyczne i badania wybranych elementów hydrauliki wodnej.

31.

Jewiak Robert

SiUT

Dr inż.
Marek Szczybura

Żuraw z poziomym prowadzeniem ładunku, z bębnem kompensacyjnym.

32.

Klanowski Sławomir

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Platforma budowlana dwumasztowa typu mostowego - wybrane zagadnienia analizy stateczności i wytrzymałości na przykładzie konstrukcji
FRSM - 3000/FRACO

33.

Moskal Rafał

SiUT

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Projekt układnicy magazynowej wraz z systemem automatycznego sterowania do obsługi regału wysokiego składowania na stanowisku dydaktycznym w Laboratorium M-3

34.

Wróbel Jakub

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Stanisław Michałowski

Sterowanie prędkością transportowania w przenośniku wibracyjnym.

35.

Miarka Maciej

SiUT

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Projekt automatycznego stanowiska do produkcji skraplaczy samochodowych.

36.

Świerblewski Jacek

SiUT

Dr inż.
Stefan Chwastek

Analiza wytężenia MES dźwigara suwnicy pomostowej o konstrukcji blachownicowej.

 

Archiwalne prace dyplomowe - studia stacjonarne magisterskie

2006
 

Lp

Nazwisko
i Imię

Specjal-
ność

Promotor

Temat Pracy Dyplomowej

1.

Cadera
Michał

MiMM

Prof. dr hab. inz.
Andrzej
Zieliński

Sprężysto - plastyczna analiza pracy konstrukcji z koncentratorami naprężeń.

2.

Zając
Piotr

MiMM

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Badania symulacyjne hydrostatycznego układu napędowego mechanizmu jazdy ładowarki kołowej.

3.

Bachula
Paweł

MiMM

Dr inż.
Maciej
Krasiński

Projektowanie stożkowych połączeń wciskowych bezpośrednich - weryfikacja obliczeń inżynierskich przy pomocy metody elementów skończonych.

4.

Kawa
Paweł

MiMM

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Analiza pracy hydraulicznego układu z multiplikatorem ciśnienia o zmiennym położeniu.

5.

Czeremuga
Wojciech

SiUT

Dr inż.
Stefan
Chwastek

Projekt stanowiska badawczego do badania własności kinematycznej pojedynczego sprzęgła Carolana.

6.

Gajewski
Rafał

MiMM

Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, prof. PK

Modele 3 D mechanizmów ładowarkowych.

7.

Kamińska
Magdalena

SiUT

Dr inż.
Wiesław
Cichocki

Projekt instalacyjny dźwigu osobowego w budynku administracyjnym PK na WiL.

8.

Baran
Kamil

SiUT

Dr inż.
Zbigniew
Skrzyszowski

Niemetalowe koła zębate.

9.

Nowak
Dariusz

SiUT

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Ocena możliwości obniżenia maksymalnego obciążenia silnika spalinowego koparki.

10.

Spasiuk
Marcin

SiUT

Dr inż.
Grzegorz
Tora

Wstępny projekt magazynu wysokiego składowania.

11.

Walczak
Paweł

MiMM

Dr inż.
Andrzej
Sobczyk

Symulacja cyfrowa i badania charakterystyk przekładni hydrostatycznej.

12.

Kuźniar
Mariusz

SiUT

Dr inż.
Marek
Szczybura

Urządzenie do przemieszczania środków transportu wodnego w pionie.

13.

Czyżewski
Tadeusz

MiMM

Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, prof. PK

Robot o strukturze antropomorficznej i jego wirtualna reprezentacja 30 w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem programu PRO/ENGINEER

14.

Trześniowski
Jacek

SiUT

Dr inż.
Marek
Szczybura

Projekt wstępny wysięgnika teleskopowego żurawia samojezdnego o udźwigu Q = 500KN.

15.

Rozwoda
Paweł

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Projekt wciągarki z zastosowaniem przekładni planetarnej o uproszczonej technologii.

16.

Budziak
Marcin

MiMM

Dr inż.
Marek
Szczybura

Modelowanie i optymalizacja wysięgnika ładowarki kołowej z osprzętem widłowym w programie PRO/ENGINEER.

17.

Augustyn
Marcin

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Modelowanie działania wiatru na konstrukcję nośną żurawia wieżowego.

18.

Wesołowski
Rafał

SiUT

Dr inż.
Maciej
Krasiński

Reduktory precesyjnie z łożysk tocznych.

19.

Janeczek
Tomasz

SiUT

Dr inż.
Wiesław
Cichocki

Metodyka oceny stanu technicznego suwnic eksploatowanych ponad 25 lat wraz z projektem modernizacji wybranej konstrukcji suwnicy dwudźwigarowej pomostowej.

20.

Brożek
Piotr

SiUT

Dr inż.
Wiesław
Cichocki

Projekt transportera kabinowego dwuprzystankowego dla komunikacji pionowej w Bramie Floriańskiej.

21.

Pawlicki
Łukasz

SiUT

Dr inż.
Wiesław
Cichocki

Platforma budowlana jednomasztowa - wybrane zagadnienia analizy stateczności i wytrzymałości na przykładzie konstrukcji FRSM - 3000/FRACO.

22.

Liskiewicz
Mateusz

MiMM

Dr inż.
Stanisław
Łaczek

Numeryczne badania naprężeń termicznych w powłokach cienkich i grubych.

23.

Synowiec Aleksander

MiMM

Dr inż.
Stanisław
Łaczek

Parametryczna modyfikacja połączeń śrubowych pod względem równomiernej wytrzymałości przy użyciu mes.

24.

Dobosz
Jakub

MiMM

Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, prof. PK

Symulacja mechanizmu wysuwu hydraulicznego , belkowo - zastrzałowego podwozia samolotu.

25.

Deptuch
Damian

SiUT

Dr inż.
Maciej
Krasiński

Bezstopniowe przekładnie cięgnowe rodzaje, zastosowanie.

26.

Winnicki
Patryk

SiUT

Dr inż.
Marek
Szczybura

Wstępny projekt podzespołów żurawia czteroprzegubowego portowego.

27.

Długosz
Krzysztof

SiUT

Dr hab. inż.
Teresa
Gibczyńska

Zaprojektować ustrój nośny suwnicy dwudźwigarowej pomostowej o rozpiętości 15 [m] i udźwigu 160 [KN].

28.

Ziółko
Krzysztof

MiMM

Dr inż.
Stanisław
Łaczek

Analiza wytrzymałościowa kolan segmentowych za pomocą MES.

29.

Gadzicki
Tomasz

SiUT

Dr inż.
Bogdan
Stolarski

Modelowanie zjawisk akustycznych w objętościach zamkniętych typu kabina operatora.

30.

Sidor
Marek

SiUT

Dr inż.
Stanisław
Łaczek

Analiza zagadnień kontaktowych w połączeniach kształtowych za pomocą MES.

31.

Konopka
Przemysław

SiUT

Dr inż.
Maciej
Krasiński

Toczne przekładnie śrubowe.

 

Archiwalne prace dyplomowe - studia stacjonarne magisterskie

2005

Lp

Nazwisko
i Imię

Specjal-
ność

Promotor

Temat Pracy Dyplomowej

1.

Gruca
Tomasz

MiMM

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Badania symulacyjne hydraulicznego układu odzysku energii.

2.

Jodłowski
Marcin

SiUT

Dr inż.
Grzegorz
Tora

Synteza układu przeciwwagi podnośnika koszowego.

3.

Ożóg
Sebastian

SiUT

Dr inż.
Wiesław
Cichocki

Projekt i budowa stanowiska dydaktycznego dźwigu z napędem pośrednim.

4.

Kwieciński
Jakub

MiMM

Dr inż.
Bogdan
Stolarski

Program do aktywnej redukcji hałasu w zastosowaniu do tłumików refleksyjnych.

5.

Ligas
Krzysztof

SiUT

Dr inż.
Bogdan
Stolarski

Projekt przemysłowej kabiny dźwiękoizolacyjnej oraz wykonanie oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania kabin.

6.

Panek
Dariusz

SiUT

Dr inż.
Bogdan
Stolarski

Projekt obudowy dźwiękochłonnoizolacyjnej oraz wykonanie oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania obudów.

7.

Woś
Adam

MiMM

Dr inż.
Bogdan
Stolarski

Analiza stanu psychofizjologicznego operatorów spycharek ciągnikowych w oparciu o wyniki pomiarów terenowych.

8.

Gniduła
Marcin

SiUT

Dr inż.
Bogdan
Stolarski

Badanie komfortu cieplnego i wibroakustycznego wybranej grupy maszyn roboczych na przykładzie koparek. Badania w terenie.

9.

Hanula
Artur

SiUT

Dr inż.
Bogdan
Stolarski

Badanie komfortu cieplnego i wibroakustycznego operatorów ładowarek. Badania w terenie.

10.

Uliasz
Maciej

SiUT

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Projekt wstępny hydrostatycznego układu napędowego pługa śnieżnego.

11.

Łosiowski
Maciej Jan

MiMM

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Opracowanie koncepcji stanowiska do badania sprawności pomp wyporowych z odzyskiem energii.

12.

Wieczorek
Marcin

SiUT

Dr inż.
Marek
Szczybura

Projekt wstępny mechanizmu podnoszenia i obrotu suwnicy kontenerowej.

13.

Polak
Bartosz

MiMM

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Określenie zużycia energii w procesie urabiania gruntu koparką jednonaczyniową.

14.

Belczyńska
Katarzyna

SiUT

Dr hab. inż.
Teresa
Gibczyńska

Projekt przenośnika taśmowego nieckowego pracującego w oczyszczalni ścieków.

15.

Dobek
Grzegorz

SiUT

Dr inż.
Stefan
Chwastek

Projekt komputerowego układu pomiarowego podstawowych wielkości kinematycznych sprzęgła Cardana.

16.

Bigaj
Marek

SiUT

Dr inż.
Stefan
Chwastek

Żuraw stoczniowy czteroprzegubowy. Konstrukcja mechanizmu zmiany wysięgu.

17.

Romanowicz
Paweł

MiMM

Prof. dr hab. inż.
Andrzej
Zieliński

Modelowanie efektów giętnych w zbiornikach ciśnieniowych.

18.

Żurada
Marek

SiUT

Dr inż.
Maciej
Krasiński

Projekt przekładni pasowej z pasem zębatym o zmiennej odległości osi kół w zastosowaniu do hamowni podwoziowej..

19.

Fejkiel
Jan

MiMM

Dr inż.
Andrzej
Sobczyk

Badanie i modelowanie wybranych zjawisk w układzie hydrauliki wodnej z odzyskiem energii.

20.

Dymiński
Daniel

MiMM

Dr inż.
Andrzej
Sobczyk

Modelowanie i badania charakterystyk elementów wodnego układu napędu i sterowania.

21.

Piekacz
Monika

 

Dr inż.
Andrzej
Sobczyk

"Mapping of Transportation and Managemment processes at Grieg Logistic in Norway concerning the entrance of Poland in the Eupean Unien, Possibilities, Challenges, Consequences".

22.

Curyło
Wojciech

SiUT

Dr inż.
Piotr
Kędziora

Modernizacja obrabiarek bramowych.

23.

Walczyk
Paweł

SiUT

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Koncepcja cyfrowego układu pomiaru kształtu skarpy dla koparki jednonaczyniowej.

24.

Kudła
Mirosław

SiUT

Dr inż.
Maciej
Krasiński

Bezstopniowe przekładnie cierne - konstrukcja, zastosowanie.

25.

Brzęk
Ireneusz

MiMM

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Analiza możliwości sterowania trajektorią ruchu w koparkach jednonaczyniowych z osprzętem podsiębienym.

26.

Cisoń
Maciej

MiMM

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Opracowanie modelu i badania układu sterowania wtórnego.

27.

Pakłos
Wojciech

SiUT

Dr inż.
Marek
Szczybura

Projekt wstępny członu przenośnika pływającego do obsługi koparki w źwirowni.

28.

Stoszko
Grzegorz

SiUT

Dr inż.
Marek
Szczybura

Żuraw jednoczłonowy wypadowy. Synteza kinematyki, zwymiarowanie konstrukcji nośnej.

29.

Terlecki
Mariusz

SiUT

Dr inż.
Wiesław
Cichocki

Zintegrowany system pomiarowo-diagnostyczny dla potrzeb stanowiska badawczego dźwigu zainstalowanego w laboratorium M-3.

30.

Cała
Grzegorz

SiUT

Dr inż.
Andrzej
Dudek

Tworzenie typoszeregów maszyn na podstawie imadeł ślusarskich.

31.

Olszówka
Michał

SiUT

Dr inż.
Zbigniew
Skrzyszowski

Paski zębate, Konstrukcja, zastosowanie, obliczenia.

32.

Nogański
Łukasz

SiUT

Dr inż.
Zbigniew
Skrzyszowski

Zastosowanie aluminium w budowie maszyn.

33.

Lisowski
Łukasz

SiUT

Dr inż.
Zbigniew
Skrzyszowski

Zagadnienia konstrukcyjne w połączeniach spawanych.

34.

Orzechowski
Daniel

 

Prof. dr hab. inż.
Andrzej
Zieliński

Minimalizacja koncentracji naprężeń w złożonych konstrukcjach płytowych.

35.

Dziubka
Roman
Krzysztof

MiMM

Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, prof. PK

Modelowanie przecinarki taśmowej przy wykorzystaniu programów: Simulink, Vissin i Pro Engineer.

36.

Kras
Przemysław

SiUT

Dr inż.
Zbigniew
Skrzyszowski

Układy liniowe wstępnie napięte z uwzględnieniem zginania.

37.

Widłak
Grzegorz

MiMM

Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, prof. PK

Modelowanie łożyska hydrodynamicznego.

38.

Sosnowski
Dominik

MiMM

Dr inż.
Janusz
Pobędza

Badania symulacyjne hydraulicznego sterowania siłownika dwustronnego z tłoczyskiem jenostronnym.

39.

Paluch
Łukasz

SiUT

Dr inż.
Bogdan
Stolarski

Wibroakustyczna diagnostyka przekładni zębatej.

40.

Sułko
Grzegorz

SiUT

Dr inż.
Bogdan
Stolarski

Program do oceny ergonomicznej stanowiska pracy operatorów maszyn roboczych w aspekcie komfortu akustycznego i cieplnego.

41.

Olejarczyk
Robert

SiUT

Dr inż.
Janusz
Grzybek

Współdziałanie układów sterowania silnika z zapłonem iskrowym z systemami zasilania gazem.

42.

Gruszyński
Paweł

SiUT

Dr inż.
Janusz
Grzybek

Charakterystyka zużycia współczesnego silnika spalinowego.

43.

Świadek
Andrzej

SiUT

Dr inż.
Bogdan
Stolarski

Komfort cieplny w kabinie operatora maszyny roboczej i jego wpływ na stan psychofizyczny.

44.

Derewecki
Adam

MiMM

Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, prof. PK

Modelowanie przestrzenne mechanizmu koparki przy użyciu programu Pro/Engirna i Vis Sim.

45.

Bigaj
Marek

SiUT

Dr inż.
Stefan
Chwastek

Żuraw stoczniowy czteroprzegubowy. Konstrukcja mechanizmu zmiany wysięgu.

 

Archiwalne prace dyplomowe - studia stacjonarne magisterskie

2004

Lp

Nazwisko
i Imię

Specjal-
ność

Promotor

Temat Pracy Dyplomowej

1.

Szlęzak
Krzysztof

SiUT

Dr inż.
Bogdan
Stolarski

Analiza łącznego oddziaływania czynników zewnętrznych na operatora maszyny roboczej w aspekcie "antropotechnicznego projektowania maszyn"

2.

Bigos
Wojciech

MiMM

Prof. dr hab. inż.
Stanisław
Michałowski

Opracowanie programu komputerowego do obliczeń wytrzymałościowych krat pomostowych.

3.

Kuczek
Tomasz

MiMM

Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, Prof. PK

Modelowanie osprzętu roboczego maszyny do wycinki drewna w systemach CAD 3D.

4.

Bar
Marcin

MiMM

Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, Prof. PK

Optymalizacja geometrii rozdzielacza hydraulicznego przy wykorzystaniu programu Pro/ENGINEER.

5.

Kubicki
Krzysztof

MiMM

Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, Prof. PK

Modelowanie i prezentacja multimedialna ładowarki.

6.

Głowa
Grzegorz

MiMM

Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, Prof. PK

Aktywny układ poziomowania zainstalowany na plywającej platformie wiertniczej.

7.

Pronobis
Paweł

MiMM

Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, Prof. PK

Modelowanie mechanizmów roboczych ładowarki oraz ich kinematyki za pomocą Solid Works i Simulink.

8.

Bulka
Krzysztof

MiMM

Dr inż. Andrzej
Dudek

Stanowisko do badania pozycjonowania układów pneumatycznych.

9.

Ciupiński
Tomasz

SiUT

Dr inż.
Andrzej
Dudek

Łańcuchy dostaw oraz opakowanie jako elementy nowoczesnego zarządzania logistyką firmy.

10.

Nowosad
Tomasz

SiUT

Dr inż.
Andrzej
Sobczyk

Projekt rozbudowy manipulatora hydraulicznego z napędem wodnym.

11.

Mazurek
Aleksander

SiUT

Dr inż.
Andrzej
Sobczyk

Analiza możliwości odzysku energii w układzie hydraulicznym wciągarki o udźwigu 200KN.

12.

Pilarski
Rafał

SiUT

Dr inż.
Andrzej
Sobczyk

Projekt modernizacji układu napędowego wózka widłowego pod kątem odzysku energii.

13.

Szklarek
Przemysław

SiUT

Dr inż.
Marek
Szczybura

Projekt przenośnika taśmowego pływającego do żwirowni.

14.

Lorek
Damian

SiUT

Dr inż.
Andrzej
Dudek

Projekt giętarki do piór resorowych.

15.

Filipczak
Ireneusz

MiMM

Prof. dr hab. inż.
Andrzej
Zieliński

Analiza wytrzymałościowa pękniętej struktury płytowej.

16.

Leśniak
Paweł

MiMM

Dr inż.
Andrzej
Sobczyk

Analiza techniczno-ekonomiczna hydraulicznego układu napędowego z odzyskiem energii.

17.

Galos
Marcin
Łukasz

SiUT

Dr inż.
Andrzej
Sobczyk

Obliczenia prznośnika taśmowego transportującego tytoń wraz z projektem urządzenia myjącego taśmę.

18.

Gargula
Marek

MiMM

Dr inż.
Andrzej
Sobczyk

Wstępny projekt odzysku energii w wózku widłowym z napędem hudraulicznym.

19.

Wesołowska
Beata

SiUT

Dr inż.
Marek
Szczybura

Projekt wstępny przejezdnej wciągarki bliźniaczej dla chwytaka czterolinowego do miału węglowego.

20.

Sarna
Piotr

MiMM

Dr inż.
Andrzej
Sobczyk

Failure Modes, Effects and Criticality Analysis of Contrd and Hydraulic Systems of an AS 332L1/L2 Super Puma Helicopter.

21.

Sołtysik
Dariusz

SiUT

Dr inż.
Andrzej
Dudek

Projektowanie przenośników taśmowych wspomagane komputerowo.

22.

Gagatek
Damian

SiUT

Dr inż.
Andrzej
Sobczyk

Projekt adaptacji układu napędowego wózka akumulatorowego WAN 13-0201 z wykorzystaniem dostępnych elementów hydrauliki wodnej.

23.

Kasperek
Tomasz

SiUT

Prof. dr hab. inż.
Jan Ryś

Projekt mechanicznego napędu dwupoziomowego parkingu samochodowego.

 

Archiwalne prace dyplomowe - studia stacjonarne magisterskie

2003

Lp

Nazwisko
i Imię

Specjal-
ność

Promotor

Temat Pracy Dyplomowej

1. Błędowski
Andrzej
SiUT Dr inż.
Bogdan
Stolarski
Badanie właściwości dżwiękoizolacyjnych nowoczesnej kabiny suwnicy.
2. Brodawka
Beata
SiUT Dr inż.
Andrzej
Sobczyk
Analiza zastosowań układu hydraulicznego "Load Sensing" w mechanizmie pracy spycharki.
3. Burkowicz
Bartłomiej
SiUT Dr inż.
Marek
Szczybura
Projekt wstępny podniośnika nożycowego do pracy na lotniskach.
4. Chyżewski
Waldemar
SiUT Dr inż.
Marek
Szczybura
Przenośnik podłogowy.
5. Wójcik
Łukasz
SiUT Dr inż.
Andrzej
Sobczyk
System odzyskiwania energii w maszynach i urządzeniach.
6. Burek
Mariusz
SiUT Dr inż.
Janusz
Pobędza
Przegląd zagadnień związanych z budową schodów ruchomych.
7. Zientara
Paweł
MiMM Dr inż.
Stefan
Chwastek
Sterowanie osprzętem koparki hydraulicznej jednonaczyniowej podsiębiernej w celu uzyskania żądanej trajektorii skrawania, z uwzględnieniem podatności ogniw cieczowych.
8. Cebula
Tomasz
MiMM Dr inż.
Grzegorz
Tora
Modelowanie i symulacja pracy żurawia samochodowego HIAB 140 A.
9. Cichy
Mirosław
SiUT Dr inż.
Marek
Jedynak
Rola internetu w procesach logistycznych.
10. Cichoń
Bogdan
MiMM Dr inż.
Stefan
Chwastek
Wpływ charakterystyki napędu wciągarki na obciążenia dynamiczne dźwigara suwnicy.
11. Domagała
Jarosław
SiUT Dr inż.
Bogdan
Stolarski
Badanie stateczności hydraulicznego żurawia samochodowego MKG 175 a2
12. Grabowski
Mariusz
SiUT Dr inż.
Andrzej
Dudek
Symulacja komputerowa i modelowanie 3D magazynu jednostek ładunkowych.
13. Zawłocki
Dariusz
SiUT Dr inż.
Bogdan
Stolarski
Wybrane aspekty komputerowego projektowania kabin dżwignicowych.
14. Zawadzki
Piotr
SiUT Dr inż.
Bogdan
Stolarski
Komputerowe wspomaganie projektowania tłumików absorpcyjnych.
15. Furmanek
Piotr
SiUT Dr inż.
Bogdan
Stolarski
Komputerowe wspomaganie projektowania ekranów akustycznych przy ciągach komunikacyjnych.
16. Drożdż
Łukasz
MiMM Dr inż.
Stefan
Chwastek
Badanie przesiewacza nadrezonansowego.
17. Szczepanowski
Artur
SiUT Dr inż.
Wiesław
Cichocki
Specjalne systemy transportowe - projekt systemu transportera tzw. sztankietu teatralnego dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
18. Wulw
Piotr
SiUT Dr inż.
Marek
Szczybura
Synteza kinematyki żurawia wypadowego czteroprzegubowego i wstępny projekt wybranych elementów.
19. Lubaś
Artur
SiUT Dr inż.
Andrzej
Dudek
Analiza obciążeń w elementach cięgnowego przenośnika pionowego
półkowego w warunkach ustalonych.
20. Gajda
Łukasz
SiUT Dr inż.
Wiesław
Cichocki
Projekt suwnicy jednodźwigarowej natorowej Q=4t, L=11 m, GNP-A3 z wciągnikiem podwieszonym typu GMS (ABUS).
21. Zgnilec
Marek
SiUT Dr inż.
Andrzej
Dudek
Analiza statyczna mechanizmu podnoszenia wózka widłowego z pojedynczym masztem wysuwnym.
22. Kuter
Piotr
SiUT Dr inż.
Andrzej
Dudek
Analiza kinematyczna mechanizmu dwukorbowego w zastosowaniu do przenośnika wstrząsanego.
23. Mosur
Włodzimierz
SiUT Dr hab. inż.
Edward
Lisowski, Prof. PK
Symulator ruchu pojazdu.

 

Absolwenci - studia stacjonarne magisterskie

2002

 1. Biel Dariusz
 2. Bogusławski Rafał
 3. Buchwak Tomasz
 4. Buczak Grzegorz
 5. Cwynar Bartłomiej
 6. Dec Jacek
 7. Długołęcki Łukasz
 8. Dzwonek Leszek
 9. Grdal Grzegorz
 10. Hoffman Edmund
 11. Jandziś Kinga
 12. Kałamarz Adam
 13. Krasna Magdalena
 14. Łuczyński Roman
 15. Marzec Tomasz
 16. Mazanek Aleksander
 17. Musiewicz Maciej
 18. Pacieja Adam
 19. Prokop Mariusz
 20. Przeniosło Mirosław
 21. Tatarowski Mirosław
 22. Sendor Grzegorz
 23. Serwin Marcin
 24. Stasak Adam
 25. Sowa Lesław
 26. Stańczyk Tomasz
 27. Sum Mirosław
 28. Walczyński Wiesław
 29. Wójcik Marek

 

2001

 1. Czerwiński Andrzej
 2. Kocerba Atrur
 3. Kominczyk Grzegorz
 4. Kochana Konrad
 5. Kowalski Rafał
 6. Kucybała Piotr
 7. Latawiec Andrzej
 8. Leśniak Rafał
 9. Ligęza Marek
 10. Maroszek Anna
 11. Owsiak Grzegorz
 12. Pułtorak Paweł
 13. Rogowski Jarosław
 14. Stolecki Paweł

2000

 1. Baran Andrzej
 2. Domżał Sławomir
 3. Filipowicz Krzysztof
 4. Frankiewicz Rafał
 5. Klich Krzysztof
 6. Kusek Paweł
 7. Lis Marek
 8. Maj Piotr
 9. Nowak Gerard
 10. Nowobilska-Mikuta Katarzyna
 11. Rechnio Mariusz
 12. Sadłoń Jacek
 13. Wójciak Artur
 14. Wrona Lidia
 15. Zając Grzegorz

Absolwenci - studia stacjonarne magisterskie

1999

 1. Jęczmyk Jan
 2. Nocoń Grzegorz
 3. Pabich Roman
 4. Gawlik Mariusz
 5. Kleszcz Magdalena
 6. Wojciechowski Andrzej

1998

 1. Wójcik Paweł
 2. Dorycki Jacek
 3. Dymek Bogusław
 4. Plotnicki Robert

1997

 1. Brandys Paweł
 2. Czyżycki Wojciech
 3. Wysowski Janusz
 4. Kowalski Janusz
 5. Skorupa Krzysztof
 6. Wanic Robert
 7. Florek Krzysztof
 8. Kądziołka Tomasz

 

1996

 1. Bubak Marek
 2. Dziechciowski Zygmunt

1995

 1. Iwaniec Mariusz
1994
 1. Krysa Andrzej
 2. Wiśniowski Maciej
 3. Malcher Tadeusz

 

1993
 1. Urbaniak Jan
 2. Lenart Andrzej
 3. Kołodziej Mirosław
 4. Siwek Wojciech
 5. Róg Andrzej
 6. Bojarski Bogdan
 7. Ciechanowski Paweł
 8. Kania Mirosław
 9. Pajorski Paweł
 10. Sowula Andrzej
 11. Tomasik Robert
 12. Korzeniowski Robert
 13. Chuchmacz Paweł
 14. Krześniak Robert
 15. Sygut Wiesław
1992
 1. Józefczyk Jan
 2. Małodobry Andrzej
 3. Żmuda Roman
 4. Kotuła Tomasz
 5. Kropiwnicki Robert
 6. Kałucki Jerzy
 7. Astramowicz Jerzy
 8. Nowak Marek
 9. Malina Ireneusz
 10. Wrona Krzysztof
 11. Reinfuss Ryszard

 

1991

 1. Zięba Józef
 2. Golonka Jan
 3. Niemczyk Gabriel
 4. Tuszyński Maciej
 5. Jończak Szymon
 6. Popiel Michał
 7. Stanczyk Krzysztof
 8. Zawistowski Marek
 9. Borkowski Sławomir
 10. Kulesza Artur
 11. Łukaszik Janusz
 12. Pamuła Robert
 13. Ryś Andrzej
 14. Mierzwa Arkadiusz
 15. Węgrzyn Krzysztof

 

1990

 1. Adamczyk Jarosław
 2. Radoń Jerzy
 3. Rypek Andrzej
 4. Styga Adam
 5. Okwieha Jacek
 6. Chwastek Stefan
 7. Gębala Piotr
 8. Stępień Krzysztof
 9. Myćka Marek

Absolwenci - studia stacjonarne magisterskie

1989
 1. Hajduga Bogdan
 2. Puchała Rafał
 3. Irla Janusz
 4. Wójcik Stanisław
 5. Jędrych Andrzej
 6. Stysiał Artur
 7. Lenart Henryk
 8. Boroń Marcin
 9. Borowicz Wojciech
 10. Kozioł Maciej
 11. Pisarek Sławomir
 12. Grochowalski Andrzej
 13. Wojakowski Robert
 14. Tryczyński Leszek
 15. Liszcz Wacław
 16. Rojewski Mariusz
 17. Słowik Janusz
 18. Styczeń Marcin
1988
 1. Olszewski Jan
 2. Chuchro Jerzy
 3. Krzepowski Maciej
 4. Nikoniuk Andrzej
 5. Potocki Radosław
 6. Tora Mirosław
 7. Bień Przemysław
 8. Janus Jacek
 9. Kustra Tadeusz
 10. Szuba Ryszard
 11. Antończak Zbigniew
 12. Delikat Adam
 13. Gofron Marian
 14. Zbroja Lech
 15. Robak Jan
 16. Kita Ryszard
 17. Sikora Adam
 18. Wróblicki Wojciech
1987
 1. Antończak Andrzej
 2. Adacha Wojciech
 3. Buczkowski Ryszard
 4. Szurlej Zbigniew
 5. Ślusarczyk Krzysztof
 6. Wąchal Jarosław
 7. Wcisło Wojciech
 8. Wesołowski Jarosław
 9. Wilk Roman
 10. Włodarczyk Andrzej
 11. Matusiak Janusz
 12. Ożóg Jan
 13. Giemza Waldemar
 14. Tutajowski Piotr
 15. Bargiel Zbigniew
 16. Furmański Marek
 17. Szeleźnik Stanisław
 18. Porębski Wiesław
 19. Jachymek Mariusz
 20. Kędra Witold
 21. Przybyszewski Marek
 22. Mystek Bogusław
 23. Mika Wojciech
 24. Tunajek Roman
 25. Śpiewak Adam
 26. Czarniewski Andrzej
 27. Stefaniak Wiesław
 28. Radwański Dariusz
 29. Podgórski Dariusz
 30. Romanek Zygmunt
 31. Leja Grzegorz
 32. Urbanik Andrzej
 33. Dziuba Leszek
 34. Durasiewicz Grzegorz
 35. Twardowski Kazimierz
 36. Siwiec Bogusław
 37. Puk Zbigniew
 38. Kostecki Wiesław
 39. Majtyka Sławomir
 40. Mazur Artur

 

1986

 1. Gil Przemysława
 2. Kordas Aleksander
 3. Lepiarczyk Łukaszz
 4. Pobędza Janusz
 5. Piwowarczyk Henryk
 6. Stach Grzegorz
 7. Lelek Wacław
 8. Kania Tadeusz
 9. Tomaszewski Stanisław
 10. Szymlek Jerzy
 11. Buczkowska Barbara
 12. Kamieniarz Alicja
 13. Micał Jalanta
 14. Alda Wacław
 15. Suliga Ryszard
 16. Wołoszyn Władysław
 17. Ciszewski Waldemar
 18. Jaśko Jerzy
 19. Karpiński Stanisław
 20. Opoczyński Aleksander
 21. Pyrda Wacław
 22. Wołoszun Stanisław
 23. Chrabąszcz Roman
 24. Rajda Janusz
 25. Gmyz Edward
 26. Dźwigoń Adam
 27. Cybarowski Artur
 28. Garboś Andrzej
 29. Ziebek Ryszard
 30. Woliński Adam

1985

 1. Malczewski Tomasz
 2. Pareda Andrzej
 3. Wiejak Wojciech
 4. Ziaja Marek
 5. Pryczek Piotr
 6. Bekiersz Krzysztof
 7. Dyląg Rafał
 8. Pastuła Roman
 9. Trojanowski Zdzisławw
 10. Gierczek Marek
 11. Gierek Tadeusz
 12. Jovana Ljupco
 13. Kruczek Marek
 14. Marciniak Zenon
 
1984
 1. Bista Zygmunt
 2. Cieczka Jan
 3. Kuźniar Ryszard
 4. Obst Karol
 5. Pasierbiński Wojciech
 6. Piecuch Jan
 7. Wiśniowski Zbigniew
 8. Hulbój Marian
 9. Kaczorowski Andrzej
 10. Lisicki Jacek
 11. Stożek Zbigniew
 12. Sumara Waldemar
 13. Gumuła Adam
 14. Osiński Andrzej
 15. Suder Jerzy
 16. Zborowski Janusz
 17. Gil Stanisławw
 18. Książek Janusz
 19. Legierski Janusz
   
 20. Bilski Ryszard
 21. Strejczyk Andrzej
1983
 1. Gerula Jacek
 2. Żmuda Marek
 3. Biela Krzysztof
 4. Cyrek Marian
 5. Trzaska Witold
 6. Bracisiewicz Aleksander
 7. Dziewidek Jerzy
 8. Gut Czesław
 9. Psica Józef
 10. Sokołowski Witold
 11. Tora Grzegorz
1982
 1. Bojdo Jan
 2. Czopar Jan
 3. Delekta Ryszard
 4. Pikul Zbigniew
 5. Biesiada Andrzej
 6. Olechowski Janusz
 7. Rymarczyk Elżbieta
 8. Walas Wacław
 9. Wogórski Andrzej
 10. Antończyk Jan
 11. Brożyna Krzysztof
 12. Flasza Ryszard
 13. Kędzierski Janusz
 14. Klęsk Marek
 15. Naziemiec Włodzimierz
 16. Pyrlik Piotr
 17. Wiciak Jerzy
 18. Gorgowicz Janusz
 19. Jurek Zbigniew
 20. Pieniążek Wojciech
 21. Pytel Stefan
 22. Radkowiak Jacek
 23. Csullong Istwan
 24. Igielski Piotr
 25. Kordas Leszek
 26. Majcher Krzysztof
 27. Padykuła Zbigniew
 28. Siwek Andrzej
 29. Suchocki Tomasz
 30. Gaweł Henryk
 31. Kolasa Zygmunt
 32. Mazgaj Jerzy
 33. Mšdryk Zbigniew
 34. Pawłowski Mieczysław
 35. Sąsiadek Bogusław
 36. Świętoń Stanisław

 

1981

 1. Njamsambun Chaltaryn
 2. Będą Ryszard
 3. Gemra Jan
 4. Marcinkowski Marcin
 5. Wacławik Stanisław
 6. Daca Waldemar
 7. Dymek Janusz
 8. Horoszko Leszek
 9. Synowiec Tadeusz
 10. Szwacz Bogusław
 11. Żurek Andrzej
 12. Barczewski Wiesław
 13. Binda Michał
 14. Kurek Mirosław
 15. Olszewski Marek
 16. Samek Tadeusz

 

1980

 1. Kramarczyk Andrzej
 2. Gut Stanislaw
 3. Jendrulek Andrzej
 4. Krok Andrzej
 5. Sarachman Lesław
 6. Sikora Ewa
 7. Szczepaniak Andrzej
 8. Bestek Mieczyslaw
 9. Capała Krzysztof
 10. Karaś Wacław
 11. Lisowski Edward
 12. Martyna Marek
 13. Mostowicz-Szulewski Jacek
 14. Rąpała Janusz
 15. Stefaniak Jacek
 16. Gierut Maria
 17. Korossy Attila
 18. Cabalska Anna
 19. Studziński Jan
 20. Srebro Andrzej
 21. Dudkiewicz Władysław
 22. Babula Bogusław
 23. Bara Wiesław
 24. Kot Barbara
 25. Mróz Janusz
 26. Skórnicka Teresa
 27. Wróblewski Karol
 28. Płonka Tadeusz
 29. Bajur Krzysztof
 30. Koprynia Marek
 31. Kulka Stanisław
 32. Patera Marek
 33. Porębska-Mruk Małgorzata
 34. Calikowski Janusz
 35. Dziadowiec Mieczysław
 36. Mazur Dariusz
 37. Piątek Wiesław
 38. Prochownik Andrzej
 39. Tybor Aleksander
 40. Zajda Rafał

  Absolwenci - studia stacjonarne magisterskie

1979
 1. Ciepliński Zbigniew
 2. Dittmar Piotr
 3. Kawalec Tomasz
 4. Kordas Władyslaw
 5. Olczak Stanislaw
 6. Sokół Maciej
 7. Szwajcowski Andrzej
 8. Kopiński Kazimierz
 9. Czyżyk Janusz
 10. Gąsior Wieslaw
 11. Myśliwiec Andrzej
 12. Sokulaski Włodzimierz
 13. Solarz Wojciech
 14. Wielgus Jan
 15. Grabiec Michał
 16. Burek Krzysztof
 17. Kolodziej Witold
 18. Lipski Wojciech
 19. Filipczuk Andrzej
 20. Slowiński Jerzy
 21. Stożek Krzysztof
 22. Warszawski Janusz
 23. Kwaśniewicz Slawomir
 24. Łącki Zbigniew
 25. Hudy Ludwik
1978
 1. Duelz Jan
 2. Woyda Janusz
 3. Zębala Janusz
 4. Derwisz Zbigniew
 5. Porebski Ludwik
 6. Fidelus Andrzej
 7. Sądej Andrzej
 8. Tomaszewska-Duelz Anna
 9. Dębski Jan
 10. Pietrzykowski Marek
 11. Basoń Mirosław
 12. Dropiński Marek
 13. Fołta Wacław
 14. Gęborys Ryszard
 15. Wierzbicki Bogusław
 16. Wikiera Jan
1977
 1. Cichocki Wiesław
 2. Czarnecki Antoni
 3. Magda Bogusław
 4. Omięcki Maciej
 5. Pitala Franciszek
 6. Żakowski Jerzy
 7. Jurek Mieczyslaw
 8. Malinowski Roman
 9. Kania Ryszard
 10. Szymula Jan
 11. Wesołowski Wiesław

1976

 1. Czarnota Jerzy
 2. Urban Stanisław
 3. Włoch Kazimierz
 4. Świtalski Jerzy
 5. Kluz Tadeusz
 6. Tarko Zbigniew
 7. Cybulski Józef
 8. Jakóbczyk Kazimierz
 9. Stanowski Zdzisław
 10. Abdul Razzak Adhami
 11. Kopczyński Maciej
 12. Ryłko Wiesław
 13. Szymanowicz Andrzej
 14. Dudra Jerzy
 15. Cogiel Edward
 16. Gębski Bogusław
 17. Chmura Stanisław
 18. Jaworski Stanisław

1975

 1. Stelmach Lech
 2. Hobora Kazimierz
 3. Hamornik Jan
 4. Kukiełka Józef
 5. Partyka Marian
 6. Pauli Marek
 7. Płaszczewski Andrzej
 8. Rutkowski Jerzy
 9. Stamper Tadeusz
 10. Staroszczyk Henryk
 11. Wachulec Stanisław
 12. Cieliński Roman
 13. Górski Andrzej
 14. Kucia Janusz
 15. Paczyński Ryszard
 16. Sieniawski Jerzy
 17. Surma Józef
 18. Bryl Andrzej
 19. Bicz Zbigniew
 20. Sularz Stanisław
 21. Kwintowski Wacław
 22. Żuchowicz Jan
 23. Kurzydlo Janusz
 24. Bąchór Stanisław
 25. Bednarek Jan
 26. Girek Zbigniew
 27. Krajewski Czesław
 28. Mars Ryszard
 29. Walczak Marek
 30. Żurakowski Krzysztof
1974
 1. Stolarczyk Krzysztof
 2. Sarapata Jerzy
 3. Młudziński Roman
 4. Masłoń Jan
 5. Janiga Zbigniew
 6. Jagło Stefan
 7. Gruskoś Tadeusz
 8. Dubiel Stanisław
 9. Chabasiewicz Wacław
 10. Blitek Piotr
 11. Buraczyński Henryk
 12. Golonek Kazimierz
 13. Głuś Leszek
 14. Grabowski Bartłomiej
 15. Miśkiewicz Adam
 16. Migdał Kazimierz
 17. Rypno Czesław
 18. Rymar Tomasz
 19. Sitko Edward
 20. Winiarski Andrzej
 21. Wołoszyn Józef
 22. Kowalski Andrzej
 23. Książek Roman
 24. Lesiakowska Maria
 25. Zając Leopold
 26. Pastuszak Marek
 27. Barański Marian
 28. Setkowicz Krzysztof
 29. Jawor Władysław

1973

 1. Galowicz Kazimierz
 2. Łuszczak Edward
 3. Podpłomyk Tadeusz
 4. Stopa Jan
 5. Toroń Ryszard
 6. Błasiak Julian
 7. Burkiewicz Bronisław
 8. Sandej Marian
 9. Duelz Michał
 10. Mika Janusz
 11. Niedbała Eugeniusz

Login Form