Archiwum prac dyplomowych

News Flash

Open Panel
 
Archiwalne prace dyplomowe - studia niestacjonarne magisterskie

2005

Lp.

Nazwisko
i Imię

specjal-
ność

Promotor

Temat pracy dyplomowej

1.

inż. Zagórski Marian

MiMM

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Zarządzanie i sterowanie urządzeniami transportowymi w magazynach wysokiego składowania.

 

Archiwalne prace dyplomowe - studia niestacjonarne magisterskie

2004

Lp.

Nazwisko i Imię

specjal-
ność

Promotor

Temat pracy dyplomowej

1.

inż. Jewuła Grzegorz

MiMM

Dr inż.
M. Szczybura

Wpływ miejsca zamocowania siłowników na efektywność pracy żurawia samochodowego.

2.

inż. Zajas Grzegorz

MiMM

Dr inż.
S. Chwastek

Symulacja pracy przesiewacza nadrezonansowego z jednomasowym wibratorem bezwładnościowym.

3.

inż. Sroka Mariusz

MiMM

Dr inż.
S. Chwastek

Symulacja komputerowa pracy przesiewacza typu BINDER.

 

Archiwalne prace dyplomowe - studia niestacjonarne magisterskie

2003

Lp.

Nazwisko i Imię

specjal-
ność

Promotor

Temat pracy dyplomowej

1.

Sadło Tomasz

MiMM

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Monitoring pracy transportu linowego kolejek napowietrznych i wyciągów narciarskich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ich eksploatacji.

2.

Pagacz Paweł

MiMM

Dr inż.
Wiesław Cichocki

Systemy zapewnienia komfortu cieplnego w kabinach operatorów dźwignic.

 

3.

Madziak Zdzisław

MiMM

Dr inż.
Janusz Pobędza

Projekt stanowiska do badania napędów liniowych.

4.

Zimowski Ryszard

MiMM

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Analiza możliwości zwiększenia sprawności całkowitej hydraulicznego układu napędowego.

5.

Siwek Zbigniew

MiMM

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Projekt układu napędu i sterowania wózkiem golfowym w oparciu o silnik na LPG i hydraulikę wodną.

6.

Twardowski Aleksander

MiMM

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Analiza możliwości zastosowania hydrauliki wodnej do napędu i sterowania współczesnej minikoparki do prac w obszarach chronionych.

7.

Korczyk Sławomir

MiMM

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Projekt wstępny małogabarytowego pojazdu specjalnego z wodnym układem napędu i sterowania.

8.

Mężyk Jan

MiMM

Prof. dr hab. inż.
Edward Lisowski

Techniczno-ekonomiczne aspekty stosowania urządzeń samo-załadowczych samochodów ciężarowych.

9.

Nordwind Krzysztof

MiMM

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

Analiza i dobór sprzętu kontrolno
pomiarowego do monitorowania stanu
obciążeń układów roboczych koparki.

10.

Kawala Lucjan

MiMM

Dr inż.
Andrzej Sobczyk

System zdalnego sterowania ruchem maszyny oraz monitorowania parametrów pracy przy wykorzystaniu bezprzewodowych sieci komputerowych.

11.

Ogiela Mirosław

MiMM

Dr inż. Wiesław Cichocki

Dozór techniczny oraz monitoring stanów pracy suwnic pomostowych natorowych.

12.

Twardosz Robert

MiMM

Dr inż. Marek Szczybura

Układ sprężający dźwigar suwnicy ze śledzeniem ciężarów.

13.

Czajczyk Janusz

MiMM

Dr inż. Janusz Pobędza

Projekt pneumatycznego układu napędowego manipulatora.

 

Absolwenci - studia niestacjonarne magisterskie

2002

 1. Chroban Marcin
 2. Sendor Piotr
 3. Skałba Krzysztof
 4. Zdybalski Andrzej

Absolwenci - studia niestacjonarne magisterskie

1992
 1. Koszut Stanisław

 

1990

 1. Proć Krzysztof

Absolwenci - studia niestacjonarne magisterskie

1989
 1. Piotrowski Zbigniew
 2. Hatloś Józef
 3. Boiński Krzysztof
 4. Lenart Ryszard
 5. Frączek Jerzy
 6. Włosiński Mirosław

 

1988
 1. Jankoś Zygmunt
 2. Sudeń Zbigniew
 3. Biliński Tadeusz
 4. Czaplak Robert
 5. Żądło Ryszard
 6. Bugdał Jerzy
 7. Jończyk Krzysztof
 8. Kolasiński Krzysztof
 9. Cader Grzegorz
 10. Kowalczyk Andrzej
 11. Józef Wiktor

 

1987
 1. Grzesiak Stanisław
 2. Knapczyk Anna
 3. Stankowski Marian
 4. Olszewski Kazimierz
 5. Szczyrbak Władysław
 6. Turlej Aleksander
 7. Markowski Marek

 

1986

 1. Blicharski Leszek
 2. Stepień Andrzej
 3. inż. Dzieślarski Andrzej - magisterium
 4. inż. Cybulski Jerzy - magisterium
 5. inż. Marszałek Adam - magisterium
 6. inż. Jarosz Marian - magisterium
 7. Rąpała Franciszek
 8. Kusek Roman
 9. Hrabia Zbigniew
 10. Ziemirska-Libera Anna
1985
 1. Frankiewicz Wojciech
 2. Łazarski Wojciech
 3. Siwczyński Mirosław
 4. Skurnóg Antoni
 5. Staszczyk Jerzy
1984
 1. Gawin Zdzisław
1983
 1. Kuszak Marek
 2. Żylski Jerzy
 3. Nosowicz Adam
 4. Pociąg Józef
 5. Sroka Jan
 6. Chrabąszcz Stanisław
 7. Bik Henryk
 8. Mazur Jan
 9. Mazur Kazimierz
 10. Krawczyk Franciszek
 11. Babula Alfred
 12. Baran Wiesław
 13. Karniej Tadeusz
1982
 1. Namirski Janusz
 2. Juraszek Jan
 3. Olszewski Jerzy
 4. Berliński Bohdan
 5. Olszowski Tadeusz
 6. Feluś Adam
 7. Gawrys Zenon
 8. Bochnak Andrzej
 9. Flak Janusz
 10. Hojnowski Roman
 11. Jewula Leszek
 12. Kizior Roman
 13. Komenda Jan
 14. Krzyżanowski Bolesław
 15. Lisak Stanisław
 16. Radzik Zdzisław
 17. Sowa Bogdan
 18. Starczewski Tadeusz
 19. Witek Wiesław
 20. Ziobroń Zdzisław
 21. Machowski Edward
 22. Rutkowski Roman
 23. Kidała Micha?
 24. Koczur Marian
 25. Wróblewski Daniel
 26. Wojciechowska Anna
 27. Windak Józef
 28. Marcinkowski Adam
 29. Kucil Antoni

1981

 1. Godyń Ryszard
 2. Doliński Mieczysław
 3. Wyrwa Tadeusz
 4. Marszałek Adam
 5. Bach Józef
 6. Cetera Teresa
 7. Grabowski Mieczysław
 8. Krzywkowski Bogdan
 9. Koźbielak Krzysztof
 10. Krawczyk Andrzej
 11. Kowalczyk Andrzej
 12. Łanucha Włodzimierz
 13. Cichostępski Jerzy
 14. Jarosz Marian
 15. Bielak Roman
 16. Bubula Andrzej
 17. Gaweł Andrzej
 18. Łoś Zbigniew
1980
 1. Fedaczyński Mieczysław
 2. Karski Władysław
 3. Klimczyk Jerzy
 4. Leśniak Maria
 5. Matysik Antoni
 6. Osiński Marek
 7. Sowa Grażyna
 8. Widerska Maria
 9. Wojtasik Andrzej
 10. Krzysztofek tadeusz
 11. Rudolphi Ryszard
 12. Szewczyk Tadeusz
 13. Mrowca Krzysztof
 14. Visor Jerzy
 15. Hajduk Roman
 16. Gurala Tadeusz
 17. Bednarz Iwona
 18. Janasik Marek
 19. Stecz Jan
 20. Warzecha Kazimierz
 21. Zdebelak Adam

Absolwenci - studia niestacjonarne magisterskie

1979
 1. Polak Kazimierz
 2. Szychta Roman
 3. Dziewoński Adam
 4. Koziuto Mikłaj
 5. Pieczara Kazimierz
 6. Pieczara Leszek
 7. St?piński Bogusław
 8. Stachura Kazimierz
 9. Wojtal Wiesław
 10. Gumula Józef
 11. Jasiak Adam
 12. Krężołek Andrzej
 13. Banachowicz Janusz
 14. Bławacki Stanisław
 15. Cempura Zygmunt
 16. Czekaj Kazimierz
 17. Kamiński Edward
 18. Karski Władysław
 19. Kaźmierczak Rajmund
 20. Kącik Tadeusz
 21. Mieszczarek Wacław
 22. Mićków Urszula
 23. Pachoński Jan
 24. Ptak Bożena
 25. Sadzik Tadeusz
 26. Sułek Czesław
 27. Synowiec Tadeusz
 28. Krypiński Marian
 29. Grabarska Barbara
 30. Teodorowicz Barbara
 31. Tarnowski Maksymilian
 32. Kowalik Jerzy
 33. Kawa Jan
 34. Pawlina Jan
 35. Romańska Janina
 36. Baczynski Julian
 37. Durda Waldemar
 38. Bukowski Edward
 39. Daniek Wies?aw
 40. Drwal Stanis?aw
 41. Kawa Kazimierz
 42. Kozioł Jan
 43. Pudlewski Tadeusz
 44. Szostek Władysław
 45. Wesołowski Krzysztof
 46. Krupnik Ryszard
 47. Kielian Andrzej
1978
 1. Ostenbrait Jerzy
 2. Gruszka Zygmunt
 3. Nieć Aleksander
 4. Majcherczyk Józef

 

1977

 1. Drożdż Stefan
 2. Lewek Bogusław
 3. Knapik Helena

Login Form