Archiwum prac dyplomowych

News Flash

Open Panel

Dziekan
Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
na podstawie art.114 ust.5 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz
§87 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

o g ł a s z a

KONKURS
 na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego
w Instytucie Konstrukcji Maszyn
Zakładzie Napędów Hydraulicznych i Transportu Bliskiego

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, w dziedzinie nauk technicznych
       dyscyplinie Mechanika lub Budowa i eksploatacja maszyn,
 • odbyli szkolenie pedagogiczne,
 • mają odpowiedni dorobek zawodowy lub praktykę zawodową,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • znają zagadnienia związane z wibroakustyczną diagnostyką maszyn,
 • posiadają doświadczenie w badaniach termo-klimatycznych,
 • Politechnika Krakowska będzie ich jedynym miejscem pracy.

 Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn – al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, pok. nr A317 w budynek A, tel. 12 628 33 60, w terminie do 10.06.2015 r.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie skierowane do JM Rektora PK
 • Życiorys naukowy
 • Kopia dyplomu doktora
 • certyfikaty lub zaświadczenia.

 Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 12.06.2015 r.

 Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

 „Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata”.

Login Form