Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

News Flash

Open Panel

Baza laboratoryjna i komputerowa

  • Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn
  • Aparatura do pomiarów tensometrycznych statycznych i dynamicznych
  • Stanowisko i sprzęt do badań elastooptycznych
  • Sale dydaktyczne i laboratoryjne wyposażone w nowoczesne komputery PC
  • Klaster komputerowy do prowadzenia zaawansowanych obliczeń numerycznych
  • Oprogramowanie do projektowania CAD: AutoCAD, SolidEdge, MathCAD
  • Oprogramowanie do analizy układów mechanicznych – ANSYS, ALGOR
  • Programy komputerowe własne opracowane wewnątrz Katedry

Referaty konferencyjne i publikacje

Linki:

Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki 
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Login Form