Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

News Flash

Open Panel

Patenty

 • Patent nr 194422, wyd. 7.09.2007 - patent trwa od 21.09.2000: Ryś. J., Łaczek S., Dudek A., Węzeł wzmacniający w spawanych złączach wielkośrednicowych segmentowych kolan rurowych i sposób jego wykonania.
 • Patent nr 194423, wyd. 7.09.2007 - patent trwa od 21.09.2000: Ryś. J., Łaczek S., Dudek A., Węzeł wzmacniający w spawanych złączach wielko- i równośrednicowych trójników rurowych i sposób jego wykonania.
 • Patent nr 197706, wyd. 14.05.2008 - patent trwa od 20.12.2000: Ryś. J., Dudek A., Sposób i podkładka krytyczna do określenia sił naciągu montażowego śruby sprężającej w złączach podatnych, zwłaszcza w połączeniach kołnierzowych rurociągów przemysłowych.

Projekty badawcze 2005 - 2009

Działalność statutowa:

 • M-3/DS/48/2009, Komputerowe metody w projektowaniu konstrukcji i badaniach układów napędowo-sterujących maszyn. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. S. Michałowski (współautorzy: Ryś J., Kasperek T., Krasiński M., Trojnacki A., Stachoń S., Zieliński A.P., Łaczek S., Widłak G. i inni).
 • M-3/DS/55/2008, Komputerowe metody w projektowaniu konstrukcji i badaniach układów napędowo-sterujących maszyn oraz ich elementów. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. A.P. Zieliński (współautorzy: Krasiński M., Kasperek T., Ryś. J., Stachoń S., Trojnacki A. i inni).
 • M-3/DS//2007, Numeryczna i doświadczalna analiza stanu naprężeń i odkształceń w elementach maszyn i urządzeń. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. A.P. Zieliński.
 • M-3/DS/46/2007, Komputerowe metody w projektowaniu konstrukcji i badaniach układów napędowo-sterujących maszyn. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. S. Michałowski (współautorzy: Krasiński M., Ryś. J., Stachoń S., Szybiński B., Trojnacki A., Zieliński A.P. i inni).
 • M-3/DS/18/2006, Analiza elementów maszyn w warunkach obciążeń dynamicznych. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. J. Ryś.
 • M-3/95/DS/2005, Analiza wytrzymałości elementów maszyn w warunkach obciążeń dynamicznych. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. J. Ryś (współautorzy: Krasiński M., Kasperek T., Skrzyszowski Z., Stachoń S.).
 • M-3/96/DS/2005, Numeryczna i doświadczalna analiza stanu naprężeń i odkształceń w elementach maszyn i urządzeń. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. A.P. Zieliński (współautorzy: Szybiński B., Łaczek S., Sanecki H.).

Badania własne:

 • M-3/BW/120/2009, Teoretyczna i eksperymentalna analiza procesów dynamicznych w maszynach i urządzeniach. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. A. Muc (współautorzy: Sanecki H., Szybiński B. i inni).
 • M-3/BW/58/2008, Teoretyczna i eksperymentalna analiza procesów dynamicznych w maszynach i urządzeniach. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. J. Ryś (współautorzy: Sanecki H., Szybiński B., Zieliński A.P. i inni).
 • M-3/BW/114/2007, Teoretyczna i eksperymentalna analiza procesów dynamicznych w maszynach i urządzeniach. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. A. Muc (współautorzy: Krasiński M., Łaczek S., Ryś. J., Stachoń S., Trojnacki A., Sanecki H., Szybiński B., Widłak G., Zieliński A.P. i inni).
 • M-3/BW/427/2006, Doskonalenie metod projektowania maszyn i układów sterowania. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. S. Michałowski (współautorzy: Zieliński A.P., Szybiński B., Sanecki H. i inni).
 • M-3/BW/267/2005, Teoretyczna i eksperymentalna analiza procesów dynamicznych w maszynach i urządzeniach transportowych i manipulatorach. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. J. Ryś (współautorzy: Kasperek T. i inni).

Granty:

 • GRANT MNiSW PB1353/T02/2007/32, Analiza i optymalizacja stref koncentracji naprężeń w naczyniach ciśnieniowych o zmiennych obciążeniach mechanicznych i termicznych. Politechnika Krakowska 2007 -2009. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. A.P. Zieliński.
 • GRANT 5 T07C 027 24, Konstrukcja i obliczanie połączeń rozłącznych w wysokociśnieniowych zbiornikach i rurociągach (od 10 do 250 MPa). Politechnika Krakowska 2003-2006. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. J. Ryś (współautorzy: Trojnacki A., Krasiński M., Betleja T., Szybiński B., Łaczek S., Zieliński A.P.).
 • GRANT KBN 4 T11 F 012 23, Analityczne elementy skończone nowej generacji w zastosowaniu do analizy i optymalizacji złożonych struktur cienkościennych. Politechnika Krakowska 2002-2005. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. A.P. Zieliński (współautorzy: Betleja T., Łaczek S., Sanecki H., Szybiński B. i inni).

Login Form