Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

News Flash

Open Panel

Badania naukowe

  • Obliczenia wytrzymałości elementów maszyn w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych w zastosowaniu do przekładni zębatych i pasowych
  • Analiza wytrzymałościowa zbiorników i aparatury ciśnieniowej, optymalizacja konstrukcji w okolicach otworów (króćców) naczyń ciśnieniowych i wybranych rozgałęzień rurociągów
  • Rozwijanie metod obliczeniowych i numerycznych procedur projektowych w konstrukcjach maszyn i urządzeń, jak również badań eksperymentalnych elementów i zespołów maszyn pod kątem działających obciążeń
  • Optymalizacja oraz teoretyczne podstawy obliczeń rozkładu obciążeń powierzchniowych współpracujących ze sobą elementów maszyn
  • Zastosowanie rozwiązań mechaniki kontaktu do wybranych problemów inżynierskich
  • Badania stanu naprężeń w konstrukcjach warstwowych
  • Optymalizacja konstrukcji pracujących w warunkach statycznych i zmęczeniowych, w których istotną rolę odgrywają koncentratory naprężeń
  • Modelowanie metodą elementów skończonych zarówno w wersji komercyjnej (ANSYS, ALGOR), jak i metodą specjalnych elementów analityczno numerycznych
  • Badania koncentratorów naprężeń metodą elementów skończonych
  • Porównywanie rozwiązań numerycznych z badaniami eksperymentalnymi

Login Form