Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

News Flash

Open Panel

Kierownik - Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc

Głównym obszarem zainteresowań zespołu naukowego KPKM jest komputerowe wspomaganie budowy maszyn i urządzeń. Dotyczy to zarówno procesu projektowania w różnych jego fazach z wykorzystaniem nowoczesnych środków modelowania numerycznego jak i uzupełniania i weryfikacji kosztownych i długotrwałych badań stanowiskowych maszyn i urządzeń poprzez odpowiednie symulacje komputerowe. 

W Katedrze powstają prace badawcze wykonywane na poziomie inżynierskim, w wyniku współpracy z przemysłem, a także prace na poziomie naukowym zwieńczone publikacjami na łamach czasopism krajowych i zagranicznych oraz referatami na konferencjach naukowo-technicznych.
Następujące zagadnienia charakteryzują profil naukowy Katedry: 
projektowanie ze względu na wytrzymałość statyczną i zmęczeniową, optymalizacja kształtu i wymiarów konstrukcji, mechanika kontaktu i pękania, rozwój inżynierskich metod numerycznych (w tym MES) oraz związane tematycznie badania doświadczalne. Przykładowymi obiektami zainteresowań są różnego rodzaju mechanizmy, przekładnie zębate, zbiorniki, rurociągi i inne elementy aparatury ciśnieniowej jak również podzespoły pojazdów i maszyn transportowych
. 
Kadra naukowa charakteryzuje się odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi i naukowymi potwierdzonymi przez wyniki własnych badań naukowych. Zostały one wzbogacone w wyniku współpracy z firmami branży maszynowej, poprzez staże przemysłowe, krótkie i długoterminowe pobyty w ośrodkach zagranicznych, różnego rodzaju kursy a także poprzez inną działalność (np. organizacyjną). 

W ramach profilu Katedry realizowane są przedmioty dydaktyczne z następujących grup tematycznych: 
  • graficzny zapis konstrukcji,
  • podstawy konstrukcji maszyn,
  • budowa maszyn (studia doktoranckie),
  • optymalne projektowanie elementów maszyn,
  • komputerowe modelowanie konstrukcji,
  • w ramach Erasmusa wykłady i projekty z zakresu Machine Design.
W zakresie specjalności Systemy i Urządzenia Transportowe (SiUT) prowadzone są prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie. 
Absolwenci Wydziału Mechanicznego PK kształceni w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn znajdują zatrudnienie w renomowanych firmach oraz instytucjach krajowych i zagranicznych. 

Login Form