Jednostki

News Flash

Open Panel

Kierownik - Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc

Głównym obszarem zainteresowań zespołu naukowego KPKM jest komputerowe wspomaganie budowy maszyn i urządzeń. Dotyczy to zarówno procesu projektowania w różnych jego fazach z wykorzystaniem nowoczesnych środków modelowania numerycznego jak i uzupełniania i weryfikacji kosztownych i długotrwałych badań stanowiskowych maszyn i urządzeń poprzez odpowiednie symulacje komputerowe. 

W Katedrze powstają prace badawcze wykonywane na poziomie inżynierskim, w wyniku współpracy z przemysłem, a także prace na poziomie naukowym zwieńczone publikacjami na łamach czasopism krajowych i zagranicznych oraz referatami na konferencjach naukowo-technicznych.

Login Form