Dyrekcja

News Flash

Open Panel
Tematy inżynierskich prac dyplomowych na specjalnościach prowadzonych przez pracowników Zakładu M-32
 

 Prowadzący

Inżynieria Maszyn Budowlanych i Systemów Transportu Przemysłowego

Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

Dr inż. S. Chwastek

Wstępny projekt blachownicowej konstrukcji nośnej suwnicy pomostowej dwudźwigarowej

Aktywne podprężenie dźwigara suwnicy pomostowej

Wstępny projekt mechanizmu wychylnej bramy garażowej

Układ sterowania mechanizmem burty samozaładowczej samochodu ciężarowego

Dr inż. P. Kucybała

Modelowanie pracy rozdzielacza hydraulicznego stosowanego do sterowania siłownikiem hydraulicznym w maszynach roboczych

 

Budowa układu sterowania dla manipulatora wodnego o dwóch stopniach swobody

Projekt platformy jeżdżącej z napędem hydrostatycznym.

Projekt stanowiska do badania silników hydraulicznych służących do napędu jazdy maszyny.

Dr inż. A. Czerwiński

Projekt i budowa stanowiska do badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów

Projekt i wykonanie układu do diagnostyki i monitorowania pracy wentylatora na podstawie analizy sygnału wibroakustycznego

Wykonanie układu do wielokanałowego pomiaru drgań w oparciu o przetworniki MEMS

Wykonanie układu do bezprzewodowego pomiaru przyspieszeń i prędkości kątowych

Budowa stanowiska do badania hałasu w układach z przepływem powietrza

Projekt i wykonanie układu do aktywnej redukcji hałasu w falowodach

Dr inż. J. Pobędza

 

Sterowania napędem hydraulicznym z wahadłem odwróconym

Model symulacyjny wózka z napędem elektrycznym

Obliczenia symulacyjne pulsacji pompy i ocena hałasu

Zarządzanie energią w maszynie mobilnej

Dr hab. inż. G. Tora

Synteza układu przeciwwagi podnośnika koszowego

 

Badanie przestrzeni pracy żurawia załadowczego

Wstępny projekt osprzętu do transportu palet na bazie koparki podsiębiernej


Cichocki Wiesław


Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I/II stopnia


Specjalność: SiUT

 • Temat 1: Projekt systemu 4-ch suwnic jednodźwigarowych typu KBK do hali testowej w laboratorium badań technoklimatycznych w Czyżykach
 • Temat 2: Projekt suwnicy dwudźwigarowej Q=1t, L=8m, GNP-A4 dla potrzeb linii montażowej w przemyśle motoryzacyjnym
 • Temat 3: Projekt zespołów napędowych do suwnicy jednodźwigarowej Q=10t
 • Temat 4: Napęd dźwigów osobowych – projekt stanowiska laboratoryjnego z wciągarką cierną
 • Temat 5: Projekt żurawia słupowego warsztatowego Q=1t, R=3m, L=3m, GNP-A2
 • Temat 6: Przenośnik zgrzebłowy rurowy z cięgnem linowym – projekt i budowa stanowiska do wyznaczania oporów ruchu materiałów sypkich i drobnoziarnistych (wg. koncepcji A.Furmanika, kontakt z firmą Ferind Kraków)

Specjalność: SiMMiU

 • Temat 1: Urządzenia bezpieczeństwa nadzorujące korekcje dojazdu kabin dźwigów (rozbudowa systemu korekcji pozycjonowania kabiny na stanowisku modelowym w laboratorium SiUTB)
 • Temat 2: Systemy kontrolingu technicznego kolejek linowych napowietrznych (rozbudowa istniejącego stanowiska w laboratorium SiUTB o układ komunikatora)
 • Temat 3: Współczesne zespoły napędowo-sterujące dźwigów GEN-2 - projekt sterowania wektorowego na stanowisku dydaktycznym

Specjalność: IBT

 • Temat 1: Systemy kontrolingu technicznego i bezpieczeństwa kolejek linowych
 • Temat 2: Systemy bezpieczeństwa urządzeń transportu bliskiego w ośrodkach rekreacji
 • Temat 3: Systemy bezpieczeństwa platform ładunkowych
 • Temat 4: Systemy bezpieczeństwa schodów i chodników ruchomych
 • Temat 5: Układy bezpieczeństwa platform schodowych do transportu osób niepełnosprawnych

Zainteresowanych studentów podjęciem tematu pracy dyplomowej u mnie, proszę o osobisty kontakt w godzinach konsultacji celem wstępnego omówienia zakresu i wymagań związanych z jej realizacją.

Login Form