Seminaria

News Flash

Open Panel
         
25-06-23 Jacek Olearczyk PhD, Peng Department of Civil & Environmental Engineering University of Alberta Prototypowe urządzenia procesu przeróbki bituminu i odpadów z rud piasków bitumicznych
2015-06-16 mgr inż. Piotr Sulich Modeling thermomechanical fatigue of P91 Steel
2015-06-09 dr inż. Małgorzata Chwał Numerical evaluation of residual stresses in composite structures dr inż. Adam Stawiarski Delamination identification in composite multilayered structures
2015-06-02 dr inż. Marcin Augustyn Projekt łopaty turbiny wiatrowej typu Verti o pionowej osi obrotu mgr inż. Filip Lisowski Wybrane zagadnienia projektowania planetarnej przekładni śrubowej rolkowej
2015-05-19 dr hab. inż. Bogdan Szybiński Modelowanie i optymalizacja konstrukcji wsporczej soczewek magnetycznych (projekt EURONu: High Intensity Neutrino Oscillation in Europe)
2015-05-12 mgr inż. Karolina Furyk – Grabowska Procesy wytwarzania elementów w technologii FDM i ich wpływ na środowisko mgr inż. Joanna Krajewska -Śpiewak The use of acoustic emission for cutting zone monitoring during machining process
2015-04-28 dr inż. Stefan Chwastek Modalne kształtowanie stabilności jazdy kołowych maszyn budowlanych
2015-04-21 mgr inż. Anna Stefańska Glinokrzemiany – metody otrzymywania i zastosowania techniczne
2015-04-14 mgr inż. Agata Dróżdż Modelowanie propagacji fali tętna oraz przepływu krwi w tętnicach
2015-03-31 mgr inż. Przemysław Młynarczyk Analysis of the possibility to optimize the passive pressure pulsations dampers using CFD
2015-03-24 dr hab. inż. Grzegorz Tora, mgr inż. Witold Trzaska Wstępny projekt układu wykonawczego symulatora ruchu fotela operatora maszyny roboczej
2015-03-17 mgr inż. Magdalena Machno Badania doświadczalne wiercenia elektroerozyjnego stali OH18N9 mgr inż. Maciej Ryś Konstytutywne i numeryczne modelowanie uszkodzeń w materiałach dwufazowych
2015-03-10 mgr inż. Przemysław Pastuszak Remarks on buckling analysis of composite plates and shells dr hab. inż. Piotr Kędziora Buckling enhancement of laminated structures with piezoelectric actuators
2015-01-27 Maxime Boudry, inż. Maciej Broda Numerical simulations of crane segments
2015-01-20 dr inż. Janusz Pobędza Sterowanie silnikiem pneumatycznym
2015-01-13 dr inż. Agnieszka Bondyra Inżynieria odwrotna z zastosowaniem skanowania 3D
 
2014-12-09 mgr inż. Marcin Nowacki, dr Tomasz Rusin Elhys Sp.z o.o. Najnowsze urządzenia do badań wytrzymałościowych i trwałościowych.
2014-12-02 mgr inż. Piotr Rak, dr Witold Wiliński Testlab Maszyny elektrodynamiczne.
2014-11-04 dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, prof. PK, mgr inż. Artur Guzowski Konferencja „8th FPNI Ph.D Symposium on Fluid Power”.
2014-10-21 dr inż. Piotr Żach z Politechniki Warszawskiej Identyfikacja właściwości sprężysto – tłumiących materiałów hiperodkształcalnych.
2014-10-14 dr hab. inż. Grzegorz Tora Pomiar geometrii i kinematyka podwozi lotniczych.
2014-09-30 dr inż. Bogdan Szybiński Zagadnienia koncentracji naprężeń w płytkach i powłokach – modelowanie i optymalizacja.
2014-06-17 mgr inż. Andrzej Czerwiński Analiza drgań przewodów wzbudzonych pulsacyjnym przepływem w układach hydraulicznych.
2014-06-11 mgr inż. Piotr Pająk (w ramach otwarcia przewodu doktorskiego) Analiza numeryczna i eksperymentalna propagacji fal sprężystych dla wybranych konstrukcji.
2014-06-04 mgr inż. Damian Brewczyński (w ramach otwarcia przewodu doktorskiego) Projektowanie mechanizmu platformowego układu aktywnej redukcji drgań lądowiska dla śmigłowców na okręcie.
2014-06-04 mgr inż. Przemysław Wilk (Firma SABUR), mgr inż. Anna Różańska (Firma SABUR). mgr inż. Piotr Pająk Inteligentne systemy sterowania urządzeń przemysłowych.
2014-05-20 mgr inż. Artur Guzowski Problematyka budowy platformy mobilnej z napędem hydrostatycznym.
2014-04-01 dr hab. inż. Marek Barski, mgr inż. Piotr Pająk Propogacja fal sprężystych w izotropowych konstrukcjach belkowych.
2014-03-18 dr inż. Piotr Kędziora Optymalne projektowanie struktur kompozytowych z warstwami piezoelektrycznymi.
2014-03-11 dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, prof. PK, dr inż. Janusz Pobędza Prezentacja stanowisk laboratoryjnych Zespołu Napędów i Sterowania Hydraulicznego.
 

Login Form